Den hållbara maten – konsumenten i fokus

Seminarium

Den hållbara maten – konsumenten i fokus Mer information
Mer information

Frukostseminarium

Vilka val vi gör vid butikshyllan kan få stora konsekvenser för miljön. Resursintensiva livsmedel om nötkött är till exempel negativt för klimatet och tar stora mängder vatten och mark i anspråk, men bidrar till att hålla landskapet öppet.

Valet för konsumenten är långt ifrån enkelt, och inte sällan krockar olika miljöaspekter. Hur väljer man den ”rätta” maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen?

Och vad kan man göra för att underlätta för konsumenterna? Kom och lyssna när vi debatterar dessa frågor.

Detta frukostseminarium är del ett av tre i en seminarieserie om mat, vatten och klimat.

Vi bjuder på en hållbar frukost.

Arrangörer: Swedish Water House, FAO och KSLA.

Artikel i Livsmedel i Fokus:

Livsmedel i Fokus 4-2013 s 26

Info:

Ms Karin Glaumann
Programme Officer
Stockholm International Water Insititute (SIWI)
Drottninggatan 33, SE- 111 51 STOCKHOLM, SWEDEN
Tel: +46 8 121 36 072, Sms number: +46 720 506 072
karin.glaumann@siwi.org
www.siwi.org | www.worldwaterweek.org


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…