Den hållbara maten – konsumenten i fokus

Seminarium

Den hållbara maten – konsumenten i fokus Mer information
Mer information

Frukostseminarium

Vilka val vi gör vid butikshyllan kan få stora konsekvenser för miljön. Resursintensiva livsmedel om nötkött är till exempel negativt för klimatet och tar stora mängder vatten och mark i anspråk, men bidrar till att hålla landskapet öppet.

Valet för konsumenten är långt ifrån enkelt, och inte sällan krockar olika miljöaspekter. Hur väljer man den ”rätta” maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen?

Och vad kan man göra för att underlätta för konsumenterna? Kom och lyssna när vi debatterar dessa frågor.

Detta frukostseminarium är del ett av tre i en seminarieserie om mat, vatten och klimat.

Vi bjuder på en hållbar frukost.

Arrangörer: Swedish Water House, FAO och KSLA.

Artikel i Livsmedel i Fokus:

Livsmedel i Fokus 4-2013 s 26

Info:

Ms Karin Glaumann
Programme Officer
Stockholm International Water Insititute (SIWI)
Drottninggatan 33, SE- 111 51 STOCKHOLM, SWEDEN
Tel: +46 8 121 36 072, Sms number: +46 720 506 072
karin.glaumann@siwi.org
www.siwi.org | www.worldwaterweek.org


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…