Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas?

Workshop

Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas?

Sveriges lantbruksföretag är utsatt för stor konkurrens inom livsmedelsbranschen vilket medfört outnyttjade arealer på grund av bristande lönsamhet. Nu växer nya samhällsbehov fram som skulle kunna ge lönsam produktion av biomassa, recirkulering av växtnäring och värdeskapande processer med restprodukter.

En stärkt småskalig bioenergiverksamhet är ett steg framåt för lantbrukets och samhällets utveckling. Nästa steg kan leda in på många nya marknader genom produktion av bioråvaror till en mängd olika användningsområden.

Inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt kartlägger vi nu forskningsläget för den småskaliga bioenergibranschen.

Samtidigt startar en dialog för att gemensamt forma en forskningsstrategi som ska leda till en mer konkurrenskraftig och samordnad småskalig bioenergibransch.

I förlängningen ska en gemensam inriktning för forskning och innovation (FoI) leda till lönsamt företagande på landsbygden där biomassa till samhällets många olika behov kan tillgodoses.

Vi som organiserar arbetet är:

Susanne Paulrud
susanne.paulrud@sp.se tel 010-516 59 05
Projektledare och forskare, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, (projektägare)

Cecilia Wahlberg Roslund
cecilia.wahlberg@hush.se tel 070-397 09 99
Landsbygds- och affärsutvecklare, Hushållningssällskapet

Daniel Ingman
daniel.ingman@lrf.se tel 073-021 8833
Marknadsutvecklare, LRF

Ann Segerborg-Fick
ann.Segerborg-Fick@jti.se tel 010-516 69 14
Ordförande Energikommittén, KSLA


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…