Den svårfångade framtiden

Akademisammankomst

Den svårfångade framtiden Mer information

För att se webbsändning, klicka här

Den svårfångade framtiden

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Få branscher är så beroende av god framtidsspaning som skogsbruket. En skogsskötare måste varje dag ställa sig frågan: Vilka trädslag och kvaliteter vill våra barnbarn – och deras barn – få ut ur de skogar vi anlägger i dag? Och vilka andra nyttigheter kan de tänkas uppskatta – och betala för? Biologisk mångfald? Friluftsliv? Koldioxidlagring?

Historiskt har skogsnäringen inte alltid varit framgångsrik i sina framtidsprognoser. Ta bara ekplanteringarna på Visingsö; när träden var avverkningsmogna efter 150 år hade man sedan länge slutat bygga krigsfartyg i trä! Larm om framtida virkesbrist och virkesöverskott har avlöst varandra. Försumpning och försurning har hotat skogarna. Och en period skulle snabbväxande skogar i tropikerna ta över helt. Listan på historiska missbedömningar av framtiden kan göras lång. Varför har vi så ofta sett fel när vi tittat in i kristallkulan – och kan modern framtidsforskning hjälpa oss att bli skarpare framtidsspanare? Det är temat för skogsavdelningens höstsammankomst. 

Program

Moderator    Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Skogens framtid i ett retrospektivt perspektiv
Carl Henrik Palmér, jägmästare, Areca Information
16.15 Det framtida jordbruket. En framtidsstudie inom ”2021-projektert”
Bengt Rundqvist, agronom, Naturvårdsverket
16.45 Paus
17.00 Framtiden som vetenskapligt fält – konsten att inte veta
Erik Westholm, professor, SLU
17.30 Diskussion
18.00 Ärtsupé