Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

Rundabordsmöte

Den gröna given är EU:s färdplan för att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen och inga människor eller platser lämnas utanför. Den har resulterat i ett stort antal lagar, en del förhandlas fortfarande men många är klara för nationell implementering. Det som saknas i dag är en helhetsbild vilka konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

För särskilt inbjudna.


Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå? Mer information
Mer information

I det läge som nu är finns ett stort behov av att skapa överblick över hur dessa lagar påverkar svensk skog och skogsbruk och särskilt granska vilka konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Detta är bakgrunden till detta rundabordssamtal. Syftet är att genom reflektioner och samtal bidra till en bättre helhetsbild över lagförslagens påverkan.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Implementering av EU:s lagstiftning om skogsövervakning och långsiktig planering i Sverige

25/10: OBS! Uppskjutet p g a att det planerade lagförslaget som skulle diskuteras är försenat. Nytt datum meddelas senare.

Implementering av EU:s lagstiftning om skogsövervakning och långsiktig planering i Sverige

25/10: OBS! Uppskjutet p g a att det planerade lagförslaget som skulle…