Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem

Webinar

Dagens produktion och konsumtion av livsmedel påverkar både klimat och miljö och bidrar i många fall även till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver därför transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre hållbarhetsdimensionerna.

Med anledning av FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS) arrangerar Regeringskansliet, i samarbete med KSLA och SIANI, en heldag om framtidens livsmedelssystem i Sverige den 25 januari 2021.

Förmiddagsdelen med inspirationsföreläsningar är öppen för alla. Eftermiddagens workshop endast för särskilt inbjudna.


Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem Mer information
Mer information

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS).

Samtliga medlemsländer har uppmanats att arrangera nationella dialogmöten om hållbara livsmedelssystem (Food Systems Summit Dialogues) som en förberedelse inför toppmötet.

Regeringskansliet arrangerar, i samarbete med KSLA och SIANI, en heldag i två delar, inspirationsföreläsningar på förmiddagen och en workshop för särskilt inbjudna efter lunch, om framtidens livsmedelssystem i Sverige den 25 januari 2021.

Globalt produceras tillräckligt med livsmedel. Samtidigt påverkar dagens produktion och konsumtion av livsmedel både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver därför transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre hållbarhetsdimensionerna. Detta är inte en lätt uppgift – vad är egentligen ett livsmedelssystem och hur ska man åstadkomma en sådan systematisk förändring? Hur ser förutsättningarna ut i Sverige och vilka förändringar behöver vi göra för att säkerställa ett livsmedelssystem som ger näringsriktig mat, ger producenterna tillräckligt betalt, förbättrar hälsan, skyddar miljön och bidrar till ett förbättrat klimat – både i Sverige och i världen?


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…