Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem

Webinar

Dagens produktion och konsumtion av livsmedel påverkar både klimat och miljö och bidrar i många fall även till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver därför transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre hållbarhetsdimensionerna.

Med anledning av FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS) arrangerar Regeringskansliet, i samarbete med KSLA och SIANI, en heldag om framtidens livsmedelssystem i Sverige den 25 januari 2021.

Förmiddagsdelen med inspirationsföreläsningar är öppen för alla. Eftermiddagens workshop endast för särskilt inbjudna.


Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem Mer information
Mer information

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS).

Samtliga medlemsländer har uppmanats att arrangera nationella dialogmöten om hållbara livsmedelssystem (Food Systems Summit Dialogues) som en förberedelse inför toppmötet.

Regeringskansliet arrangerar, i samarbete med KSLA och SIANI, en heldag i två delar, inspirationsföreläsningar på förmiddagen och en workshop för särskilt inbjudna efter lunch, om framtidens livsmedelssystem i Sverige den 25 januari 2021.

Globalt produceras tillräckligt med livsmedel. Samtidigt påverkar dagens produktion och konsumtion av livsmedel både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver därför transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre hållbarhetsdimensionerna. Detta är inte en lätt uppgift – vad är egentligen ett livsmedelssystem och hur ska man åstadkomma en sådan systematisk förändring? Hur ser förutsättningarna ut i Sverige och vilka förändringar behöver vi göra för att säkerställa ett livsmedelssystem som ger näringsriktig mat, ger producenterna tillräckligt betalt, förbättrar hälsan, skyddar miljön och bidrar till ett förbättrat klimat – både i Sverige och i världen?