Diffusa definitioner driver dum debatt

Startar
20 november, 2019 10:00
Slutar
20 november, 2019 15:00
Kostnad
300 (ledamot 150, stud 0)
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Filminspelning
Del 1

Del 2

För meningsfulla samtal om skogens nyttjande och hållbara förvaltning är det viktigt att alla parter förstår vad som menas med olika begrepp. Många begrepp saknar idag entydiga definitioner och definitioner ändrar innebörd över tid. Väl definierade begrepp är viktigt för möjligheten att framställa statistik.

Med detta seminarium vill KSLA understryka betydelsen av att olika aktörer inom området hittar ett gemensamt språk. Nya definitioner och reviderade översättningar från engelskan kommer att diskuteras. Vi ser detta som ett bidrag till att strukturera den viktiga dialogen om skogens framtida förvaltning.

Moderator: Sverker Olofsson.

Anmälan: senast 15 november.

Avgift: 300 kr, 150 kr för KSLA-ledamot, 0 kr för student och media.

KSLAT nr 7-2019 utgör underlag för seminariediskussionerna →

iCal Import + Google Calendar