Diffusa definitioner driver dum debatt

Seminarium

Diffusa definitioner driver dum debatt Mer information
Mer information

Filminspelning

För meningsfulla samtal om skogens nyttjande och hållbara förvaltning är det viktigt att alla parter förstår vad som menas med olika begrepp. Många begrepp saknar idag entydiga definitioner och definitioner ändrar innebörd över tid. Väl definierade begrepp är viktigt för möjligheten att framställa statistik.

Med detta seminarium vill KSLA understryka betydelsen av att olika aktörer inom området hittar ett gemensamt språk. Nya definitioner och reviderade översättningar från engelskan kommer att diskuteras. Vi ser detta som ett bidrag till att strukturera den viktiga dialogen om skogens framtida förvaltning.

Moderator: Sverker Olofsson.

Anmälan: senast 15 november.

Avgift: 300 kr, 150 kr för KSLA-ledamot, 0 kr för student och media.

KSLAT nr 7-2019 utgör underlag för seminariediskussionerna →


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…