Digital utveckling i livsmedelsbranschen

Seminarium

Digital utveckling i livsmedelsbranschen Mer information
Mer information

Digital utveckling i livsmedelsbranschen

Ett inspirationsseminarium om hur vi skapar ökade mervärden genom digitalisering

Den tekniska utvecklingen är en kraftig drivkraft i de flesta branscher. Digital teknik knyter ihop aktörer som tidigare inte haft direktkontakt, digitala lösningar ersätter tidigare sätt att arbeta, digitalt nytänkande ger möjligheter till både nya affärer och nya affärsmodeller.

Tillgången till riskvilligt kapital och nya sätt att skaffa finansiering, som t ex crowdfunding, bidrar till möjligheten för små aktörer att etablera sig.

Stora förändringar sker i andra branscher – vi ser t ex hur området e-hälsa växer lavinartat. Vad är förutsättningarna för motsvarande utveckling inom livsmedelsbranschen (från jord till bord och sopa)? Vilka drivkrafter finns? Vilka bromskrafter? Vilka aktörer ser vi? Varifrån kommer de nya aktörerna?

Detta seminarium syftar till att väcka frågor och ge olika inspel av kunskap som vi tillsammans kan reflektera kring.

 

Mer information och program i PDF-inbjudan ovan.

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…