Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

Seminarium

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change? Mer information

 

The links between agriculture and society through food, diet and health are key components of this debate.

Food production systems are under increasing pressure to deliver increased productivity, product quality and farmer profitability through improved use of resources, especially nutrients, water and agrobiodiversity, as well as decreasing environmental impact in the face of climate change. The opportunities that diversification of the farming landscape provides in helping Sweden to work towards key Sustainable Development Goals will be discussed during the seminar. A discussion on what is needed in policy and practice to bring about change will also be initiated.

Wallenberg Professor Christine Watson is a guest researcher at SLU based in the Department of Crop Production Ecology at Uppsala working with Göran Bergkvist and Ingrid Öborn. She is Professor of Agricultural Systems at SRUC in Scotland UK.

Her research focuses on improving nutrient use efficiency in a wide range of agricultural systems including outdoor pig production, dairying, organic farming and agroforestry. She is particularly interested in the management of legumes in agricultural systems and was the Scientific Coordinator of the EU Legume Futures project.

Christine Watson currently serves on the Editorial Board of the European Journal of Agronomy and is also involved in teaching the SRUC MSc Organic Farming course by distance Learning. She is former President of the European Society of Agronomy (2014–2016) and Vice President of the Association of Applied Biologists (2015–2017).


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…