2019-10-22 Seminarium Programme


Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

2019-10-22 Seminarium Programme


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2019-10-22 Seminarium Programme KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2019-10-22 Seminarium Programme Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

2019-10-22 Seminarium Programme Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

2019-10-22 Seminarium Programme Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.