Djuromsorg och konkurrenskraft

Akademisammankomst

Djuromsorg och konkurrenskraft Mer information
Mer information

Se filminspelning här!

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Djuromsorg och konkurrenskraft – hur samspelar marknad och politik?

Inom regeringskansliet pågår ett intensivt arbete med att färdigställa två med spänning emotsedda propositioner; den ena behandlar en framtida svensk livsmedelsstrategi och den andra en ny djurskyddslag.

KSLA anser att det övergripande målet med såväl en ny livsmedelsstrategi som en förändrad djurskyddslagstiftning måste vara ökad konkurrenskraft och ökad produktion, utan att djuren får det sämre. En arbetsgrupp inom KSLA (”Livsmedelsstrategi och djurskydd”) har under hösten 2015 sökt belysa olika aspekter av detta ställningstagande.

Djurhållarens kompetens och inställning är grunden för god djuromsorg och den måste bygga på ansvar och förtroende. Ny teknik, nya djurhållningssystem och säkerställd djurhälsa kräver samtidigt nya kunskaper och ökad rådgivning. Detta ställer i sin tur krav på forskning och högre utbildning, Hur hanteras dessa frågor inom SLU inför framtiden?

Kunniga konsumenter gör medvetna val. Hur möjliggör producenter och handel – ”marknaden” – att sådana val kan göras?

Ett samtidigt utarbetande av en livsmedelsstrategi och en angelägen uppdatering av djurskyddslagstiftningen ger, enligt KSLA:s mening, unika möjligheter att med bibehållen nivå också ta hänsyn till dagens förutsättningar för livsmedelsproduktion. Inte minst när det gäller ny teknik och ny kunskap som sannolikt kommer att ge helt nya möjligheter inom lantbruket, inklusive djurskötseln, men också längs hela livsmedelskedjan.

 

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…