Djuromsorg och konkurrenskraft

Akademisammankomst

Djuromsorg och konkurrenskraft Mer information
Mer information

Se filminspelning här!

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Djuromsorg och konkurrenskraft – hur samspelar marknad och politik?

Inom regeringskansliet pågår ett intensivt arbete med att färdigställa två med spänning emotsedda propositioner; den ena behandlar en framtida svensk livsmedelsstrategi och den andra en ny djurskyddslag.

KSLA anser att det övergripande målet med såväl en ny livsmedelsstrategi som en förändrad djurskyddslagstiftning måste vara ökad konkurrenskraft och ökad produktion, utan att djuren får det sämre. En arbetsgrupp inom KSLA (”Livsmedelsstrategi och djurskydd”) har under hösten 2015 sökt belysa olika aspekter av detta ställningstagande.

Djurhållarens kompetens och inställning är grunden för god djuromsorg och den måste bygga på ansvar och förtroende. Ny teknik, nya djurhållningssystem och säkerställd djurhälsa kräver samtidigt nya kunskaper och ökad rådgivning. Detta ställer i sin tur krav på forskning och högre utbildning, Hur hanteras dessa frågor inom SLU inför framtiden?

Kunniga konsumenter gör medvetna val. Hur möjliggör producenter och handel – ”marknaden” – att sådana val kan göras?

Ett samtidigt utarbetande av en livsmedelsstrategi och en angelägen uppdatering av djurskyddslagstiftningen ger, enligt KSLA:s mening, unika möjligheter att med bibehållen nivå också ta hänsyn till dagens förutsättningar för livsmedelsproduktion. Inte minst när det gäller ny teknik och ny kunskap som sannolikt kommer att ge helt nya möjligheter inom lantbruket, inklusive djurskötseln, men också längs hela livsmedelskedjan.

 

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…