Djuromsorg och konkurrenskraft

Akademisammankomst

Djuromsorg och konkurrenskraft Mer information
Mer information

Se filminspelning här!

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Djuromsorg och konkurrenskraft – hur samspelar marknad och politik?

Inom regeringskansliet pågår ett intensivt arbete med att färdigställa två med spänning emotsedda propositioner; den ena behandlar en framtida svensk livsmedelsstrategi och den andra en ny djurskyddslag.

KSLA anser att det övergripande målet med såväl en ny livsmedelsstrategi som en förändrad djurskyddslagstiftning måste vara ökad konkurrenskraft och ökad produktion, utan att djuren får det sämre. En arbetsgrupp inom KSLA (”Livsmedelsstrategi och djurskydd”) har under hösten 2015 sökt belysa olika aspekter av detta ställningstagande.

Djurhållarens kompetens och inställning är grunden för god djuromsorg och den måste bygga på ansvar och förtroende. Ny teknik, nya djurhållningssystem och säkerställd djurhälsa kräver samtidigt nya kunskaper och ökad rådgivning. Detta ställer i sin tur krav på forskning och högre utbildning, Hur hanteras dessa frågor inom SLU inför framtiden?

Kunniga konsumenter gör medvetna val. Hur möjliggör producenter och handel – ”marknaden” – att sådana val kan göras?

Ett samtidigt utarbetande av en livsmedelsstrategi och en angelägen uppdatering av djurskyddslagstiftningen ger, enligt KSLA:s mening, unika möjligheter att med bibehållen nivå också ta hänsyn till dagens förutsättningar för livsmedelsproduktion. Inte minst när det gäller ny teknik och ny kunskap som sannolikt kommer att ge helt nya möjligheter inom lantbruket, inklusive djurskötseln, men också längs hela livsmedelskedjan.

 

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…