Stöd till doktorand eller postdok inom hortikultur

Utlysning

Ekonomiskt stöd till doktorand- eller postdok inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.


Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd till doktorand- eller postdokstudier i Sverige eller utomlands inom området hortikultur.

Kriterier vid bedömning av ansökningar:

  • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
  • Hypotes, syfte och mål.
  • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
  • Material och metoder.
  • Kompetens.
  • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
  • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas inte medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Mer information kommer.

Reservation för ändringar.