Drömmen om svenskt silke

Boksamtal

Drömmen om svenskt silke Mer information
Mer information

Boksläppet är fulltecknat!

Tack vare det stora intresset planerar vi ytterligare en tillställning längre fram. Håll utkik här på vår hemsida!

Silkesodling i Sverige har en närmare 200 år lång historia från 1700-talet till början av 1900-talet. Det var en tid fylld med många och stora förhoppningar men med än fler misslyckade försök. Nationell prestige, flärd och nyttotänkande gjorde att flera framstående vetenskapsmän och ståndspersoner engagerade sig i denna odling – som även var omhuldad av kungahuset. Flera lärda avhandlingar skrevs, men tanken var ändå att göra silkesodlingen till en folknäring.

Boken Drömmen om svenskt silke (SOLMED nr 72) beskriver hur man trots motgångar envist höll fast vid tron på svenskt silke och fortsatte att anlägga nya mullbärsplanteringar. Boken innehåller även bidrag av Jakob Christensson, Kjell Lundquist, Ronny Pettersson, Leif Runefelt och Cajsa Sjöberg som sätter in den svenska silkesodlingen i brett historiskt sammanhang.

Välkommen att höra lektor Anders Johansson Åbonde berätta en fascinerande historia om försöken att skapa en inhemsk silkesnäring. Boken presenteras i K.A. Almgrens sidenväveri, grundat 1833, som idag är ett välbevarat industriminne och muséum mitt i Stockholm. Vi får även veta mer om väveriets historia. Kvällen avslutas med mingel, lättare förtäring och dryck och boken säljs till specialpris!

SOLMED-72-Svenskt-silke