Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Rundabordsmöte

Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Diskussion om skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) bjuder härmed in dig till en diskussion om den nya rapporten Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests, som behandlar några viktiga aspekter av skogens roll när det gäller klimat och hållbarhet i Europas skogar. Den har tagits fram av European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), som utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. EASAC:s uppgift är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor.

Rapportens syfte är att ge inspel till den policydiskussion om skogen roll som pågår inom EU-kommissionen och nationellt i olika länder. Den ska även bidra till IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Changes) arbete med långsiktiga strategier inom LULUC-området. Innehållet i rapporten har redan väckt diskussion på grund av att en del av dess slutsatser ansetts vara kontroversiella i vissa läger. Avsikten med mötet är dels att föra en inledande diskussion om dessa viktiga frågor, dels att förbereda för en större konferens senare under hösten med en bredare publik.

Denna inbjudan går ut till en begränsad grupp beslutsfattare och experter. Mötet inleds med att några av författarna och deltagarna i EASAC:s expertgrupp presenterar sina viktigaste slutsatser. Därefter vidtar diskussionen, som sedan tas till utgångspunkt för att fastställa mål och målgrupp för den större konferensen. Förhoppningen är att konferensen ska leda till en ökad samsyn inom området och – i den mån samsyn inte kan uppnås – ett klargörande inom vilket område olika uppfattningar råder och vilka åtgärder som kan föreslås för att klargöra dessa frågor.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…