Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit?

Seminarium

Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit? Mer information

Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit?

Välkomna till ett seminarium i samarbete med SVA som handlar om hur vi bäst kan anpassa vår animaliedjurhållning till ett förändrat klimat.

Deltagare från myndigheter och näring presenterar och diskuterar olika aspekter på detta. Slutsatserna från diskussionerna kommer att så långt som möjligt föras in i de handlingsplaner för klimatanpassning som deltagande myndigheter ska presentera i början av 2017.

Seminariet vänder sig till alla som har ett intresse av hur klimatet kan komma att påverka svensk djurhållning och hur vi kan anpassa oss därefter.

Den som vill lära sig mer om hur jordbruket kan anpassa sig till klimatförändringarna kan också anmäla sig till KSLA-seminariet den 29 september ”Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt”.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…