Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit?

Seminarium

Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit? Mer information

Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit?

Välkomna till ett seminarium i samarbete med SVA som handlar om hur vi bäst kan anpassa vår animaliedjurhållning till ett förändrat klimat.

Deltagare från myndigheter och näring presenterar och diskuterar olika aspekter på detta. Slutsatserna från diskussionerna kommer att så långt som möjligt föras in i de handlingsplaner för klimatanpassning som deltagande myndigheter ska presentera i början av 2017.

Seminariet vänder sig till alla som har ett intresse av hur klimatet kan komma att påverka svensk djurhållning och hur vi kan anpassa oss därefter.

Den som vill lära sig mer om hur jordbruket kan anpassa sig till klimatförändringarna kan också anmäla sig till KSLA-seminariet den 29 september ”Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt”.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.