Effektiv energianvändning

Exkursion

Effektiv energianvändning Mer information
Mer information

Effektiv energianvändning

Medlemsländerna i EU har enats om en successiv klimatsmartare energianvändning med inriktning mot ökad andel förnybar energi och effektivisering. Det är förmodligen så att effektiviteten i vår energianvändning är den viktigaste komponenten framöver. Det finns förutsättningar att kontinuerligt öka verkningsgraden i energisystemet och därmed reducera energiläckagen. Med detta ökar också möjligheten att öka andelen förnybar energi av energitillförseln.

Utvecklingen i Sverige sedan 1970-talet är remarkabel. Oljeanvändningen dominerade då energi-tillförseln men redan nu täcker den förnybara energin nästan hälften av våra behov. Detta är en följd av både politiska beslut som koldioxidavgifter och elcertifikat men också av det faktum att energianvändningen är på ungefär samma nivå idag som för dryg 40 år sedan. Om energibehoven följt den tidens officiella prognoser hade de förnybara källornas andel förmodligen varit avsevärt lägre.

En utgångspunkt för denna konferens är att se på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet. Programmet innehåller intressanta föredrag, men ger också utrymme för givande och spänstiga diskussioner!

Program

Moderator        Hans Nilsson, ordförande i EnergiEffektiviseringsFöretagen, EFF

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA
09.45 En reflektion över vår energianvändning
Hans Nilsson, ordförande i EnergiEffektiviseringsFöretagen, EFF
10.05 Energianvändning och CO2 – utsläpp i olika sektorer
Helen Magnusson, handläggare, Energimyndigheten  
10.20 Kan energibehoven i bostäder och lokaler halveras? Detta är våra förslag
Thomas Johansson, energiexpert, Boverket
10.35 Energieffektivisering och Energibolag
Jenny Holgersson, tekn. dr. Red energy experts AB
10.50 Bensträckare med frukt därtill
  TRANSPORTER
11.10 Möjliga vägar för effektivisering av transportsektorn
Jonas Åkerman, forskningsledare, KTH
11.25 Diskussion
12.00 Lunch
  BOSTÄDER OCH LOKALER
13.00 EU:s och Sveriges mål för energieffektivisering
Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M)
13.15 Diskussion
  EFFEKTIV ELANVÄNDNING
13.30 El till vad och hur mycket?
Björn Karlsson, professor, Linköpings universitet
13.45 Värmepumpen en klimatsmart lösning
Jan-Erik Nowacki, teknisk rådgivare, Svenska Värmepumpföreningen, SVEP
14.00 Elvärme och värmepumpars påverkan på effektbehoven
Gustav Melin, VD, SVEBIO
14.15 Diskussion
14.40 Kaffe
  DU OCH JAG I CENTRUM
15.10 Hur agerar du och jag
Peter Juslin, professor, Uppsala universitet
15.30 Paneldiskussion med frågor
16.20 Avslutning