Hur gick det med djurhälsan, livsmedelssäkerheten och produktionen efter 20 år i EU?

Seminarium

Hur gick det med djurhälsan,
livsmedelssäkerheten och produktionen efter 20 år i EU?

För 20 år sedan arrangerade KSLA ett seminarium som behandlade de farhågor kring djurhälsa och livsmedelssäkerhet som restes när Sverige blev en del av EU. Hotet var den interna marknaden som sedan 1994 innebar ett fritt flöde av livsmedel och djur. Nu kan man konkludera att det gick bättre än befarat. Tyvärr ledde den fria konkurrensen i EU till en betydande nedgång för delar av den svenska djuruppfödningen och sekundärt också för dess industrier, vilket vi vill se på ur uppfödarnas och industrins verklighet

Vi vill också belysa orsakerna till dessa olika utfall.

  • För hälsofrågorna har troligen flera faktorer varit av betydelse, som att näringen tog ett ökat smittskyddsansvar, att Sverige beviljades tilläggsgarantier bl.a. för Salmonella, att vi genomförde bekämpningsprogram mot flera djursjukdomar och att vi uppgraderade nationella program för övervakning och kontroll som fungerade när PRRS och blåtunga utrotades.
  • För djuruppfödningen spelade naturligtvis anpassningen till den ofta väsentligt lägre ersättningsnivån inom EU initialt en avgörande roll, men också bl.a. kostnader för olika s.k. svenska mervärden.
  •  Vad kan vi lära av de senaste 20 åren?

Idag är smittläget i den svenska djuruppfödningen gott, men för zoonoser finns det flera utmaningar. Flera smittämnen och antibiotikaresistenta bakterier har dykt upp som nya problem, som Enterohemorragisk E. coli, EHEC hos nöt, ESBL hos fjäderfä och MRSA hos svin. Glädjande nog har dock antalet personer som insjuknat av Salmonella reducerats både i Sverige och i EU och det är sällsynt med utbrott i Sverige.

Vid seminariet vill vi också försöka identifiera utmaningarna under de kommande 20 åren för djurens hälsa och livsmedelssäkerhet för den svenska djuruppfödningen och hur dessa utmaningar skall hanteras.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…