Hur gick det med djurhälsan, livsmedelssäkerheten och produktionen efter 20 år i EU?

Seminarium

Hur gick det med djurhälsan,
livsmedelssäkerheten och produktionen efter 20 år i EU?

För 20 år sedan arrangerade KSLA ett seminarium som behandlade de farhågor kring djurhälsa och livsmedelssäkerhet som restes när Sverige blev en del av EU. Hotet var den interna marknaden som sedan 1994 innebar ett fritt flöde av livsmedel och djur. Nu kan man konkludera att det gick bättre än befarat. Tyvärr ledde den fria konkurrensen i EU till en betydande nedgång för delar av den svenska djuruppfödningen och sekundärt också för dess industrier, vilket vi vill se på ur uppfödarnas och industrins verklighet

Vi vill också belysa orsakerna till dessa olika utfall.

  • För hälsofrågorna har troligen flera faktorer varit av betydelse, som att näringen tog ett ökat smittskyddsansvar, att Sverige beviljades tilläggsgarantier bl.a. för Salmonella, att vi genomförde bekämpningsprogram mot flera djursjukdomar och att vi uppgraderade nationella program för övervakning och kontroll som fungerade när PRRS och blåtunga utrotades.
  • För djuruppfödningen spelade naturligtvis anpassningen till den ofta väsentligt lägre ersättningsnivån inom EU initialt en avgörande roll, men också bl.a. kostnader för olika s.k. svenska mervärden.
  •  Vad kan vi lära av de senaste 20 åren?

Idag är smittläget i den svenska djuruppfödningen gott, men för zoonoser finns det flera utmaningar. Flera smittämnen och antibiotikaresistenta bakterier har dykt upp som nya problem, som Enterohemorragisk E. coli, EHEC hos nöt, ESBL hos fjäderfä och MRSA hos svin. Glädjande nog har dock antalet personer som insjuknat av Salmonella reducerats både i Sverige och i EU och det är sällsynt med utbrott i Sverige.

Vid seminariet vill vi också försöka identifiera utmaningarna under de kommande 20 åren för djurens hälsa och livsmedelssäkerhet för den svenska djuruppfödningen och hur dessa utmaningar skall hanteras.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…