Ekosystemens tjänster och gentjänster

Workshop

Ekosystemens tjänster och gentjänster Mer information
Mer information

Ekosystemens tjänster och gentjänster – möjligheter och hinder för hållbara avvägningar

Endast för särskilt inbjudna.

Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster. Traditionellt tillmäter vi virkesproduktion ett ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller många andra ekosystemtjänster som t.ex. klimatreglering, rekreation och renbete. Men vilket värde kan dessa tillmätas? Diskussionen förs oftast i termer av att virkesproduktionen måste minska för att ge utrymme åt andra ekosystemtjänster. Men är det alltid så, eller går det att kombinera olika ekosystemtjänster? Går det att förändra brukandet så att fler ekosystemtjänster gynnas och därmed också fler näringar? Vilka samordningsvinster och synergieffekter finns det med ett förändrat brukande?

KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder in till en workshop för att diskutera dessa frågor. Workshopen inleds med tre korta presentationer av olika verksamheter som baseras på skogens ekosystemtjänster som sedan används som utgångspunkter i gruppdiskussioner.

Mer information och program: ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…