En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot

Föreställning

En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot Mer information
Mer information

I år fyller Kung Carl XVI Gustaf 70 år. Det uppmärksammas med en unik kväll på Dramatens stora scen måndagen den 25 april.

ostersjon_P
En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot berättar om vårt innanhav ur en rad olika perspektiv. Geologi och folkvandringar, ekosystem och miljöpåverkan, handel och friluftsliv, säkerhetspolitiken och – framtiden.

Medverkar gör bland andra Carl Bildt, tidigare utrikesminister, Sverker Göranson, tidigare överbefälhavare, Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik och Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson.

Kvällens programledare och moderatorer är Lena Bartholdson, generalsekreterare för Folk och Försvar och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Dramatenskådespelarna Julia Dufvenius och Andreas T Olsson.

Det blir ett möte mellan konst och vetenskap med Östersjön i centrum.

Föreställningen sker i närvaro av Kungaparet.

En afton om Östersjön är ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och genomförs med stöd av Formas, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Mistra och Östersjöstiftelsen.

Föreställningen filmas av UR för senare sändning i Kunskapskanalen samt på webben via UR Play och Dramatenplay.se.

Biljetterna släpps den 23 mars kl 12.00!
Biljettpris: 200 kr (under 26 år 100 kr). 

→ Till Dramatens hemsida, biljetter och information.

Regi Tobias Theorell
Scenografi Magdalena Åberg
Musik Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson

Medverkande

 • Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
 • Carl Bildt, företagare, statsminister 1991–1994, utrikesminister 2006–2014
 • Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet
 • Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet
 • Sverker Göranson, senior advisor och tidigare överbefälhavare
 • Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik
 • Markus Hoffman, agronomie doktor, arbetar med mat- och miljöfrågor med inriktning på vattenvård på Lantbrukarnas Riksförbund, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet
 • Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
 • Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotlands moderbolag
 • Stefan Nyström, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Kai Myrberg, forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet
 • Gudrun Persson, docent vid slaviska institutionen vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
 • Johan Rockström, professor i miljövetenskap och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Pertti Torstila, finländsk diplomat, tidigare ambassadör i Sverige

→ Dramatens pressmeddelande


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…