En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot

Föreställning

En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot Mer information
Mer information

I år fyller Kung Carl XVI Gustaf 70 år. Det uppmärksammas med en unik kväll på Dramatens stora scen måndagen den 25 april.

ostersjon_P
En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot berättar om vårt innanhav ur en rad olika perspektiv. Geologi och folkvandringar, ekosystem och miljöpåverkan, handel och friluftsliv, säkerhetspolitiken och – framtiden.

Medverkar gör bland andra Carl Bildt, tidigare utrikesminister, Sverker Göranson, tidigare överbefälhavare, Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik och Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson.

Kvällens programledare och moderatorer är Lena Bartholdson, generalsekreterare för Folk och Försvar och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Dramatenskådespelarna Julia Dufvenius och Andreas T Olsson.

Det blir ett möte mellan konst och vetenskap med Östersjön i centrum.

Föreställningen sker i närvaro av Kungaparet.

En afton om Östersjön är ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och genomförs med stöd av Formas, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Mistra och Östersjöstiftelsen.

Föreställningen filmas av UR för senare sändning i Kunskapskanalen samt på webben via UR Play och Dramatenplay.se.

Biljetterna släpps den 23 mars kl 12.00!
Biljettpris: 200 kr (under 26 år 100 kr). 

→ Till Dramatens hemsida, biljetter och information.

Regi Tobias Theorell
Scenografi Magdalena Åberg
Musik Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson

Medverkande

 • Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
 • Carl Bildt, företagare, statsminister 1991–1994, utrikesminister 2006–2014
 • Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet
 • Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet
 • Sverker Göranson, senior advisor och tidigare överbefälhavare
 • Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik
 • Markus Hoffman, agronomie doktor, arbetar med mat- och miljöfrågor med inriktning på vattenvård på Lantbrukarnas Riksförbund, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet
 • Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
 • Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotlands moderbolag
 • Stefan Nyström, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Kai Myrberg, forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet
 • Gudrun Persson, docent vid slaviska institutionen vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
 • Johan Rockström, professor i miljövetenskap och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Pertti Torstila, finländsk diplomat, tidigare ambassadör i Sverige

→ Dramatens pressmeddelande


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…