En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling – inställt!

Seminarium

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling – inställt! Mer information
Mer information

Seminariet  är tyvärr inställt p g a för få anmälningar.

Vi hoppas kunna återkomma till ämnet längre fram.

(Att utveckla ett samhälle som i hög grad baseras på förnybara biologiska resurser, en biobaserad ekonomi, är angeläget för att bidra till råvaruförsörjningen och för att motverka klimatför-ändringar. Huvuduppgiften för den gröna sektorn är att utifrån ekosystemens förutsättningar så effektivt som möjligt producera de varor och tjänster som samhället efterfrågar, samt ta emot bi- och avfallsprodukter på ett sådant sätt att människors välfärd och ekosystemens hållbarhet inte äventyras för framtiden.

Vad behöver den gröna sektorn för att ligga i framkant?)