En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling – inställt!

Seminarium

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling – inställt! Mer information
Mer information

Seminariet  är tyvärr inställt p g a för få anmälningar.

Vi hoppas kunna återkomma till ämnet längre fram.

(Att utveckla ett samhälle som i hög grad baseras på förnybara biologiska resurser, en biobaserad ekonomi, är angeläget för att bidra till råvaruförsörjningen och för att motverka klimatför-ändringar. Huvuduppgiften för den gröna sektorn är att utifrån ekosystemens förutsättningar så effektivt som möjligt producera de varor och tjänster som samhället efterfrågar, samt ta emot bi- och avfallsprodukter på ett sådant sätt att människors välfärd och ekosystemens hållbarhet inte äventyras för framtiden.

Vad behöver den gröna sektorn för att ligga i framkant?)


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…