En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden

Konferens

En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden Mer information

Se filminspelningen här!

En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden

Saknar Sverige idag en sammanhållen landsbygdspolitik? Det landsbygdsprogram inom vilket landsbygdspolitiken officiellt bedrivs är till uppskattningsvis 90 procent ett program för ersättningar till jordbruket – och bör så vara för att det svenska jordbruket ska kunna stärka sin konkurrenskraft och därmed kunna fortleva. Dessa ersättningar går inte minst till produktion av ett antal kollektiva nyttigheter, som i sin tur utgör en viktig grund för annan verksamhet på landsbygden.

Lantbrukarna utgör dock numera endast en mycket liten del av landsbygdsbefolkningen. De flesta som bor på landsbygden har ”vanliga” jobb eller ”vanliga” företag. Frågan måste därför ställas om det idag finns en sammanhållen politik som inriktas på att utveckla nya företag och nya jobb på landsbygden utanför jordbruket.

Alla på landsbygden är beroende av att det utvecklas nya företag som kan ge jobb och försäljnings-marknader. Om den svenska landsbygden i framtiden inte bara ska bestå av några pendlings-omland till ett fåtal större städer måste det skapas en ny politik för företagande och utveckling av landsbygden. Denna konferens syftar både till att peka på behovet av och att försöka bidra till skapandet av en sådan ny politik.

Konferensen arrangeras av KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling som ett inslag i firandet av akademiens 200-årsjubileum.

Programmet i sin helhet finns att läsa i ovanstående pdf-fil.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…