En revolutionerande innovationssatsning

Seminarium

En revolutionerande innovationssatsning Mer information

Vi har i Sverige ett innovationsstöd på totalt 440 miljoner för jordbruk, trädgårds- och rennäring genom EU-satsningen EIP-Agri. Det möjliggör projektarbete i multiaktörsgrupper med 100 procent finansiering. Hittills har 50 projekt påbörjats, men hur kan vi dra ytterligare nytta av satsningen?

Behovet i världen ökar av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material. Samtidigt brottas vi med allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp. Det är bakgrunden till den satsning på EU-nivå som heter EIP-Agri, där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar produktion.

I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom jordbruk, trädgårds- och rennäringen. De första projekten startade 2016 och nu är det över 50 projekt som pågår eller har avslutas. Fortfarande finns dock mer än 150 miljoner till nya projekt och de kan pågå in på år 2022.

Syftet med EIP-Agri är dels att snabbare få fram betydelsefulla innovationer, dels förstärka och skapa nya samarbeten mellan praktiker, forskare, rådgivare, industri och organisationer. Båda syftena ser vi att vi uppnår med EIP-Agri i Sverige idag, men hur gör vi för att nå ännu längre?

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Sista anmälningsdag: 5 mars


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…