Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid

Akademisammankomst

Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter.

Årets sista sammankomst ägnas som brukligt är åt reflexion över det gångna året och framåtblickande inför det kommande året. Några kommittéer avslutar sitt arbete i december 2018 och KSLA:s tre utskott – Utskottet för forskningsfrågor, Utskottet för ungdomsfrågor och Utskottet för internationella frågor – har arbetat intensivt under ett år. Vad har vi lärt oss, vad blev extra bra och vad kan göras bättre?

Akademiledamöter som representerar olika grupperingar kommer att dela med sig av sina erfarenheter och vi får framåtblickar från avdelningsordförandena och ordföranden i BAHP. Förra året fick de senare önska något från tomten till KSLA. Kanske har deras önskan gått i uppfyllelse?

Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens och presenterar vad som kommer under 2019. Vår preses Lisa Sennerby Forsse leder diskussionen under överläggningen.

Sammankomsten inleds med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris och Akademiens Nilsson Ehle-medalj. Övriga priser och belöningar anmäls och dessutom redovisas resultatet av årets inval av nya ledamöter, vilket akademien in pleno ska stadfästa.


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…