Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid

Akademisammankomst

Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter.

Årets sista sammankomst ägnas som brukligt är åt reflexion över det gångna året och framåtblickande inför det kommande året. Några kommittéer avslutar sitt arbete i december 2018 och KSLA:s tre utskott – Utskottet för forskningsfrågor, Utskottet för ungdomsfrågor och Utskottet för internationella frågor – har arbetat intensivt under ett år. Vad har vi lärt oss, vad blev extra bra och vad kan göras bättre?

Akademiledamöter som representerar olika grupperingar kommer att dela med sig av sina erfarenheter och vi får framåtblickar från avdelningsordförandena och ordföranden i BAHP. Förra året fick de senare önska något från tomten till KSLA. Kanske har deras önskan gått i uppfyllelse?

Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens och presenterar vad som kommer under 2019. Vår preses Lisa Sennerby Forsse leder diskussionen under överläggningen.

Sammankomsten inleds med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris och Akademiens Nilsson Ehle-medalj. Övriga priser och belöningar anmäls och dessutom redovisas resultatet av årets inval av nya ledamöter, vilket akademien in pleno ska stadfästa.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…