Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid

Akademisammankomst

Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter.

Årets sista sammankomst ägnas som brukligt är åt reflexion över det gångna året och framåtblickande inför det kommande året. Några kommittéer avslutar sitt arbete i december 2018 och KSLA:s tre utskott – Utskottet för forskningsfrågor, Utskottet för ungdomsfrågor och Utskottet för internationella frågor – har arbetat intensivt under ett år. Vad har vi lärt oss, vad blev extra bra och vad kan göras bättre?

Akademiledamöter som representerar olika grupperingar kommer att dela med sig av sina erfarenheter och vi får framåtblickar från avdelningsordförandena och ordföranden i BAHP. Förra året fick de senare önska något från tomten till KSLA. Kanske har deras önskan gått i uppfyllelse?

Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens och presenterar vad som kommer under 2019. Vår preses Lisa Sennerby Forsse leder diskussionen under överläggningen.

Sammankomsten inleds med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris och Akademiens Nilsson Ehle-medalj. Övriga priser och belöningar anmäls och dessutom redovisas resultatet av årets inval av nya ledamöter, vilket akademien in pleno ska stadfästa.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…