En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT!

Seminarium

En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT! Mer information
Mer information

Inställt!

Seminariet om en svensk livsmedelsstrategi 1 september är inställt. KSLA kommer att återkomma med ett nytt seminarium när strategin officiellt har presenterats. Vår förhoppning är att göra detta så snabbt som möjligt, men vi inser att den politiska samberedningen mellan regeringspartierna och opposition måste vara klar först.

 

 

********

En strategi för svensk livsmedelsproduktion

– hur kan den leda oss vidare?

Under det gångna året har det arbetats intensivt för att ta fram och förankra en svensk livsmedels-strategi, den första i sitt slag. Samtidigt som det känns mycket angeläget med en gemensam målbild för livsmedelsproduktionens utveckling har det tagit längre tid än först planerat.

Blev strategin bara ett övergripande dokument med svepande formuleringar eller blev den ett tydligt måldokument som ger alla aktörer tydliga riktlinjer om vägen framåt?

I ett samtal med deltagare från hela värdekedjan – från jord till bord – diskuterar vi hur vi ”gör verkstad” av livsmedelsstrategin.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…