En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT!

Seminarium

En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT! Mer information
Mer information

Inställt!

Seminariet om en svensk livsmedelsstrategi 1 september är inställt. KSLA kommer att återkomma med ett nytt seminarium när strategin officiellt har presenterats. Vår förhoppning är att göra detta så snabbt som möjligt, men vi inser att den politiska samberedningen mellan regeringspartierna och opposition måste vara klar först.

 

 

********

En strategi för svensk livsmedelsproduktion

– hur kan den leda oss vidare?

Under det gångna året har det arbetats intensivt för att ta fram och förankra en svensk livsmedels-strategi, den första i sitt slag. Samtidigt som det känns mycket angeläget med en gemensam målbild för livsmedelsproduktionens utveckling har det tagit längre tid än först planerat.

Blev strategin bara ett övergripande dokument med svepande formuleringar eller blev den ett tydligt måldokument som ger alla aktörer tydliga riktlinjer om vägen framåt?

I ett samtal med deltagare från hela värdekedjan – från jord till bord – diskuterar vi hur vi ”gör verkstad” av livsmedelsstrategin.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…