En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT!

Seminarium

En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT! Mer information
Mer information

Inställt!

Seminariet om en svensk livsmedelsstrategi 1 september är inställt. KSLA kommer att återkomma med ett nytt seminarium när strategin officiellt har presenterats. Vår förhoppning är att göra detta så snabbt som möjligt, men vi inser att den politiska samberedningen mellan regeringspartierna och opposition måste vara klar först.

 

 

********

En strategi för svensk livsmedelsproduktion

– hur kan den leda oss vidare?

Under det gångna året har det arbetats intensivt för att ta fram och förankra en svensk livsmedels-strategi, den första i sitt slag. Samtidigt som det känns mycket angeläget med en gemensam målbild för livsmedelsproduktionens utveckling har det tagit längre tid än först planerat.

Blev strategin bara ett övergripande dokument med svepande formuleringar eller blev den ett tydligt måldokument som ger alla aktörer tydliga riktlinjer om vägen framåt?

I ett samtal med deltagare från hela värdekedjan – från jord till bord – diskuterar vi hur vi ”gör verkstad” av livsmedelsstrategin.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…