En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT!

Seminarium

En strategi för svensk livsmedelsproduktion – INSTÄLLT! Mer information
Mer information

Inställt!

Seminariet om en svensk livsmedelsstrategi 1 september är inställt. KSLA kommer att återkomma med ett nytt seminarium när strategin officiellt har presenterats. Vår förhoppning är att göra detta så snabbt som möjligt, men vi inser att den politiska samberedningen mellan regeringspartierna och opposition måste vara klar först.

 

 

********

En strategi för svensk livsmedelsproduktion

– hur kan den leda oss vidare?

Under det gångna året har det arbetats intensivt för att ta fram och förankra en svensk livsmedels-strategi, den första i sitt slag. Samtidigt som det känns mycket angeläget med en gemensam målbild för livsmedelsproduktionens utveckling har det tagit längre tid än först planerat.

Blev strategin bara ett övergripande dokument med svepande formuleringar eller blev den ett tydligt måldokument som ger alla aktörer tydliga riktlinjer om vägen framåt?

I ett samtal med deltagare från hela värdekedjan – från jord till bord – diskuterar vi hur vi ”gör verkstad” av livsmedelsstrategin.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.