En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?

Workshop

En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?

I anslutning till den pågående Konkurrenskraftsutredningen, som ska ha sitt betänkande klart i mars 2015, inbjuder nu KSLA och Kommittén för lönsam och uthållig primärproduktion (LUPP) till en workshop för att diskutera arbetet med en svensk nationell livsmedelsstrategi. Vi tror att en tydlig och förankrad målbild för svensk livsmedelsproduktion skapar förutsättningar för tillväxt.

Inbjudna till workshopen är företrädare för myndigheter, näringsliv och organisationer som har ett intresse för området.

Huvudfrågor att diskutera:

  • Hur ser målbilden ut för svensk livsmedelsproduktion?
  • Kan vi ta fram en livsmedelsstrategi utan att ta ha en tydlig målbild?
  • Vad vill vi uppnå med svenskt jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsindustri?
  • Vad är en nationell svensk livsmedelsstrategi? Vilka områden ska den ta upp?
  • Vilka ska vara med och ta fram den?
  • Hur får man en nationell strategi att utveckla nya affärer?
  • Hur kan en nationell strategi samverka med regionala och lokala strategier?
  • Vilka mål är rimliga att sätta? Konsumtions-, volym- eller värdemål?
  • Vilka länder och sektorer kan vi inspireras av?
  • Hur får vi någonting att hända med de ”fina dokumenten”?

En nationell strategi kan till exempel utgå från den gemensamma målbild som finns i delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.