En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?

Workshop

En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?

I anslutning till den pågående Konkurrenskraftsutredningen, som ska ha sitt betänkande klart i mars 2015, inbjuder nu KSLA och Kommittén för lönsam och uthållig primärproduktion (LUPP) till en workshop för att diskutera arbetet med en svensk nationell livsmedelsstrategi. Vi tror att en tydlig och förankrad målbild för svensk livsmedelsproduktion skapar förutsättningar för tillväxt.

Inbjudna till workshopen är företrädare för myndigheter, näringsliv och organisationer som har ett intresse för området.

Huvudfrågor att diskutera:

  • Hur ser målbilden ut för svensk livsmedelsproduktion?
  • Kan vi ta fram en livsmedelsstrategi utan att ta ha en tydlig målbild?
  • Vad vill vi uppnå med svenskt jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsindustri?
  • Vad är en nationell svensk livsmedelsstrategi? Vilka områden ska den ta upp?
  • Vilka ska vara med och ta fram den?
  • Hur får man en nationell strategi att utveckla nya affärer?
  • Hur kan en nationell strategi samverka med regionala och lokala strategier?
  • Vilka mål är rimliga att sätta? Konsumtions-, volym- eller värdemål?
  • Vilka länder och sektorer kan vi inspireras av?
  • Hur får vi någonting att hända med de ”fina dokumenten”?

En nationell strategi kan till exempel utgå från den gemensamma målbild som finns i delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…