En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?

Workshop

En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?

I anslutning till den pågående Konkurrenskraftsutredningen, som ska ha sitt betänkande klart i mars 2015, inbjuder nu KSLA och Kommittén för lönsam och uthållig primärproduktion (LUPP) till en workshop för att diskutera arbetet med en svensk nationell livsmedelsstrategi. Vi tror att en tydlig och förankrad målbild för svensk livsmedelsproduktion skapar förutsättningar för tillväxt.

Inbjudna till workshopen är företrädare för myndigheter, näringsliv och organisationer som har ett intresse för området.

Huvudfrågor att diskutera:

  • Hur ser målbilden ut för svensk livsmedelsproduktion?
  • Kan vi ta fram en livsmedelsstrategi utan att ta ha en tydlig målbild?
  • Vad vill vi uppnå med svenskt jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsindustri?
  • Vad är en nationell svensk livsmedelsstrategi? Vilka områden ska den ta upp?
  • Vilka ska vara med och ta fram den?
  • Hur får man en nationell strategi att utveckla nya affärer?
  • Hur kan en nationell strategi samverka med regionala och lokala strategier?
  • Vilka mål är rimliga att sätta? Konsumtions-, volym- eller värdemål?
  • Vilka länder och sektorer kan vi inspireras av?
  • Hur får vi någonting att hända med de ”fina dokumenten”?

En nationell strategi kan till exempel utgå från den gemensamma målbild som finns i delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…