En UniK framtidsmöjlighet!

Workshop

En UniK framtidsmöjlighet! Mer information
Mer information

En UniK framtidsmöjlighet!

Utvecklingsseminarium/workshop

Hur får vi in ungas perspektiv i gamla organisationer? På KSLA söker vi svaret i projektet UniK!

Unga i KSLA (UniK) är ett initiativ med syfte att dels ge unga människor inom de gröna och blå näringarna möjlighet att ta del av KSLA:s samlade kunskapsutbud och nätverk, dels ge KSLA möjlighet att få ta del av unga människors perspektiv i sin verksamhet.

Den 19 maj bjuder vi in till ett Utvecklingsseminarium där du får ta del av hur KSLA hittills har arbetat med UniK och med att få in de ungas perspektiv i organisationen. Såväl akademiledamöter som unga, vilka alla har varit med under hela eller delar av projektet, ger sina bilder av hur samarbetet utvecklats och vad det har gett dem. Under eftermiddagen kommer vi också att diskutera hur arbetet med att engagera den gröna sektorns unga i KSLA och andra organisationer kan fortsätta, växa och förbättras.

Mer info och program i pdf:n här ovanför.

Efteråt: eftersits och fortsatta diskussioner över en tallrik ärtsoppa med UniKa inslag!


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…