En UniK framtidsmöjlighet!

Workshop

En UniK framtidsmöjlighet! Mer information
Mer information

En UniK framtidsmöjlighet!

Utvecklingsseminarium/workshop

Hur får vi in ungas perspektiv i gamla organisationer? På KSLA söker vi svaret i projektet UniK!

Unga i KSLA (UniK) är ett initiativ med syfte att dels ge unga människor inom de gröna och blå näringarna möjlighet att ta del av KSLA:s samlade kunskapsutbud och nätverk, dels ge KSLA möjlighet att få ta del av unga människors perspektiv i sin verksamhet.

Den 19 maj bjuder vi in till ett Utvecklingsseminarium där du får ta del av hur KSLA hittills har arbetat med UniK och med att få in de ungas perspektiv i organisationen. Såväl akademiledamöter som unga, vilka alla har varit med under hela eller delar av projektet, ger sina bilder av hur samarbetet utvecklats och vad det har gett dem. Under eftermiddagen kommer vi också att diskutera hur arbetet med att engagera den gröna sektorns unga i KSLA och andra organisationer kan fortsätta, växa och förbättras.

Mer info och program i pdf:n här ovanför.

Efteråt: eftersits och fortsatta diskussioner över en tallrik ärtsoppa med UniKa inslag!


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…