En UniK framtidsmöjlighet!

Workshop

En UniK framtidsmöjlighet! Mer information
Mer information

En UniK framtidsmöjlighet!

Utvecklingsseminarium/workshop

Hur får vi in ungas perspektiv i gamla organisationer? På KSLA söker vi svaret i projektet UniK!

Unga i KSLA (UniK) är ett initiativ med syfte att dels ge unga människor inom de gröna och blå näringarna möjlighet att ta del av KSLA:s samlade kunskapsutbud och nätverk, dels ge KSLA möjlighet att få ta del av unga människors perspektiv i sin verksamhet.

Den 19 maj bjuder vi in till ett Utvecklingsseminarium där du får ta del av hur KSLA hittills har arbetat med UniK och med att få in de ungas perspektiv i organisationen. Såväl akademiledamöter som unga, vilka alla har varit med under hela eller delar av projektet, ger sina bilder av hur samarbetet utvecklats och vad det har gett dem. Under eftermiddagen kommer vi också att diskutera hur arbetet med att engagera den gröna sektorns unga i KSLA och andra organisationer kan fortsätta, växa och förbättras.

Mer info och program i pdf:n här ovanför.

Efteråt: eftersits och fortsatta diskussioner över en tallrik ärtsoppa med UniKa inslag!


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…