Enaforsholmskursen 2017

Enaforsholm

Enaforsholmskursen 2017 Mer information
Mer information

Fjällkurs med vandring i Jämtland

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland från 22 till 29 juli 2017.

Fjällkursen går av stapeln när när fjällen blommar som vackrast och vänder sig till studenter och andra intresserade. Den ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden. Kunniga lärare berättar om fjällväxter, fåglar, skog, rennäring och mycket annat. Vi äter gott, bor bra och vandrar mycket – god grundkondition rekommenderas.

Hela veckan kostar 5 600 kronor för studenter och 8 900 för yrkesverksamma deltagare. Priset inkluderar allt utom resan till Enaforsholm. Dit åker man enklast med nattåg.

20–28 deltagare. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum.

Sista anmälningsdag 15 juni 2017 → länk ovan.

Mer information: Magnus J Stark, tel 08-54 54 77 24.

 Enaforsholm Fjällgård – bekväma äventyr vid fjällets fot och älvens strand.

För att skriva ut den lilla foldern ovan: skriv dubbelsidigt, vänd längs kortsidan.
   


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…