Energikommittén studieresa i Tyskland

Exkursion

Energikommittén studieresa i Tyskland Mer information
Mer information

Akademiens Kommitté för energifrågor – Studieresa

Ladda ned rapporten ovan.

Onsdag 25 april kl 10.00–ca 11.30
Besök på BMELV: diskussion om bioenergi – policyfrågor m m

Onsdag 25 april efter lunch
Besök på Vattenfall, Berlin
Issues for discussion:

  • General overview of how Vattenfall is meeting the demands for renewable energy in Germany.
  • Policy issues of importance for Vattenfall in Germany
  • The economy of inmix of biofuels in coalfuelled plants as compared to converting to natural gas.
  • What different kinds of biofuels have been tested/used by Vattenfall for electricity production
  • What were the results, as regards technical aspects and economy in the present market situation, respectively.
  • Vattenfall’s  view on on torrified fuels vs. pellets
  • Vattenfall’s view on different certification schemes for bioenergy.

Torsdag 26 april hela dagen
Besök på FNR, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, somhar en central roll i tysk bioenergi/biodrivmedelsforskning liksom för samverkan med ministerier och samhälle.
Vi gör också ett studiebesök på Nawaro AD:s stora biogasanläggning för biometan in i gasnätet. Anläggningens kapacitet motsvarar 20 MW el och drivs huvudsakligen med majs och en del gödsel.

Fredag 27 april
Besök på VW i Wolfsburg.