Ensam är stark – eller?

Digitalt rundabordsmöte

Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men inte lika uppmärksammat. Många lantbrukare har en mycket pressad arbetssituation där det de senaste åren tillkommit ännu fler stressande faktorer. Dit hör exempelvis klimatkrisen, viltskador och aktivism. Att dessutom arbeta ensam hela dagarna och inte ha någon att prata med är psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa.

Digitalt rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Ensam är stark – eller? Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien genomför detta digitala rundabordssamtal om åtgärder för att stärka social hållbarhet inom lantbruket. Målet är att kopiera och sprida de olika behovsanpassade och lyckade åtgärder för att minska ensamhet hos lantbrukare som har identifierats och beskrivits.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…