Ensam är stark – eller?

Digitalt rundabordsmöte

Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men inte lika uppmärksammat. Många lantbrukare har en mycket pressad arbetssituation där det de senaste åren tillkommit ännu fler stressande faktorer. Dit hör exempelvis klimatkrisen, viltskador och aktivism. Att dessutom arbeta ensam hela dagarna och inte ha någon att prata med är psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa.

Digitalt rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Ensam är stark – eller? Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien genomför detta digitala rundabordssamtal om åtgärder för att stärka social hållbarhet inom lantbruket. Målet är att kopiera och sprida de olika behovsanpassade och lyckade åtgärder för att minska ensamhet hos lantbrukare som har identifierats och beskrivits.

 


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…