Ensam är stark – eller?

Digitalt rundabordsmöte

Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men inte lika uppmärksammat. Många lantbrukare har en mycket pressad arbetssituation där det de senaste åren tillkommit ännu fler stressande faktorer. Dit hör exempelvis klimatkrisen, viltskador och aktivism. Att dessutom arbeta ensam hela dagarna och inte ha någon att prata med är psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa.

Digitalt rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Ensam är stark – eller? Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien genomför detta digitala rundabordssamtal om åtgärder för att stärka social hållbarhet inom lantbruket. Målet är att kopiera och sprida de olika behovsanpassade och lyckade åtgärder för att minska ensamhet hos lantbrukare som har identifierats och beskrivits.

 


Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends on the global wood products industry together with industrial leaders.

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalist och KSLA-ledamoten Henrik Ekman. Den inledande ceremonin sänds även digitalt. Observera särskild anmälan till den.

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster.…

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att…