Ensam är stark – eller?

Digitalt rundabordsmöte

Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men inte lika uppmärksammat. Många lantbrukare har en mycket pressad arbetssituation där det de senaste åren tillkommit ännu fler stressande faktorer. Dit hör exempelvis klimatkrisen, viltskador och aktivism. Att dessutom arbeta ensam hela dagarna och inte ha någon att prata med är psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa.

Digitalt rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Ensam är stark – eller? Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien genomför detta digitala rundabordssamtal om åtgärder för att stärka social hållbarhet inom lantbruket. Målet är att kopiera och sprida de olika behovsanpassade och lyckade åtgärder för att minska ensamhet hos lantbrukare som har identifierats och beskrivits.