ESG och antibiotikaresistens

Rundabordsmöte

Som en uppföljning på det webbinarium som anordnades inom ramarna för Antibiotikaplattformen bjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Axfoundation och den av regeringen tillsatta Djurantibiotikautredningen in till ett rundabordsmöte för särskilt inbjudna.


ESG och antibiotikaresistens Mer information
Mer information

Syftet är att fördjupa diskussionen kring ägarstyrning, taxonomin för hållbara investeringar, redovisningsstandards och finansiell transparens, och hur svenska aktörer skulle kunna bidra till att lyfta antibiotikaresistens på hållbarhetsagendan internationellt, också inom det finansiella systemet. Mer specifikt önskar Djurantibiotikautredningen få återkoppling på de förslag utredningen ämnar lägga i denna riktning. Vad är görbart, och vad har effekt? Vad är ett första steg, och vem kan ta det? Deltagare på mötet är särskilt inbjudna aktörer och mötet kommer att hållas på Axfoundations kontor.

Läs mer om Antibiotikaplattformen och Axfoundation.

 


ESG: Environmental, social, and corporate governance.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…