ESG och antibiotikaresistens

Rundabordsmöte

Som en uppföljning på det webbinarium som anordnades inom ramarna för Antibiotikaplattformen bjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Axfoundation och den av regeringen tillsatta Djurantibiotikautredningen in till ett rundabordsmöte för särskilt inbjudna.


ESG och antibiotikaresistens Mer information
Mer information

Syftet är att fördjupa diskussionen kring ägarstyrning, taxonomin för hållbara investeringar, redovisningsstandards och finansiell transparens, och hur svenska aktörer skulle kunna bidra till att lyfta antibiotikaresistens på hållbarhetsagendan internationellt, också inom det finansiella systemet. Mer specifikt önskar Djurantibiotikautredningen få återkoppling på de förslag utredningen ämnar lägga i denna riktning. Vad är görbart, och vad har effekt? Vad är ett första steg, och vem kan ta det? Deltagare på mötet är särskilt inbjudna aktörer och mötet kommer att hållas på Axfoundations kontor.

Läs mer om Antibiotikaplattformen och Axfoundation.

 


ESG: Environmental, social, and corporate governance.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…