Ett KSLA

Akademisammankomst

Mer information

Vi hälsar alla ledamöter varmt välkomna till årets sista sammankomst med rubriken ”Ett KSLA”!

Den årliga akademiövergripande verksamhetsplaneringsdagen som genomförts i augusti de senaste tre åren är ytterligare ett sätt att hitta synergier och samarbeten inom akademien, men också en möjlighet att dela kunskap och idéer med varandra. Vi vill tro att ambitionerna att uppnå Ett KSLA är på god väg att lyckas! Preses och avdelningsordförandena liksom ordförande i BAPH-nämnden kommer att medverka på sammankomsten och reflektera över sin syn på Ett KSLA men även kring akademiens värdegrund. Diskussionen om en värdegrund för akademien påbörjades redan i november 2018 och därefter har värdegrunden stötts och blötts ett flertal gånger under året.

Sammankomsten inleds med viktiga formella beslut, inkluderande val av nytt presespar och beslut om vem som får den äran att ta emot A. W. Bergstens pris. Övriga priser och belöningar anmäls och dessutom redovisas resultatet av årets inval av nya ledamöter, vilket akademien ska stadfästa in pleno.

Kollegiet beslutade i september att akademien skulle vara betjänt av ett årligt tema och eftersom klimatfrågan naturligt ligger högt på agendan blev temat för året Klimat. Många aktiviteter inom akademien berör klimatet men aktiviteter som inte har direkt beröring med frågan får förstås fortfarande plats i KSLA:s verksamhet 2020. Vi startar vid högtidssammankomsten 2020.

KSLA:s tre utskott – forskningsutskottet, ungdomsutskottet och utskottet för internationella frågor – har arbetat i hela två år och mycket har hänt sedan starten i januari 2018. Representanter för utskotten kommer att göra nedslag i aktivitetsfloran bakåt i tiden samt berätta vad som komma skall 2020. Ett av skälen till att utskotten bildades var att öka samarbetet inom KSLA från bra till ännu bättre inom långsiktigt relevanta ämnen.

Det har hänt mycket på akademiens donationsgårdar de senaste åren och det fortsätter även de kommande åren. Som exempel har en försöksyta kring kontinuitetsskogsbruk initierats på Barksätter och Enaforsholmskursen fyller 70 år 2020 – det kommer att firas på Enaforsholm Fjällgård!

Anmälan senast 9 december.

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…