EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år

Konferens

 

EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år

Det är nu snart 20 år sedan Sverige anslöts till EU och därmed började anpassa sig till och också påverka EU:s politik och styrmedel inom olika sektorer. Vattenfrågorna berörs av politiken inom många sektorer, men det finns också politik och direktiv direkt inriktade mot vattenfrågorna. Hur har medlemskapet i EU påverkat vattenfrågornas inriktning och hantering i Sverige? Har EU:s politik och direktiv styrt vårt synsätt? Har vattenfrågorna klämts mellan olika politikområden? Skulle vi ha hanterat vattenfrågorna med annan prioritet och på annorlunda sätt utan EU?

Vattenkommittén upphör kommande halvårsskifte efter 16 års verksamhet. KSLA vill som kommitténs sista allmänna aktivitet bjuda in till en konferens kring EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige. Som framgår av konferensens program är anslaget brett. Vi börjar med aspekter på vattendirektivets genomförande och lägger sedan tyngdpunkterna på vattenkvalitet och hydromorfologi. Därefter följer frågor om olika sektorers inriktning under inflytande av EU:s viljeyttringar. Konferensens föredrag avslutas med synpunkter på om och hur tillståndet i våra vatten har förbättrats.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.