EU:s och USA: jordbrukspolitik – likheter och skillnader

Seminarium

EU:s och USA: jordbrukspolitik – likheter och skillnader Mer information
Mer information

EU:s och USA: jordbrukspolitik – likheter och skillnader

EU och USA är två av världens största producenter av jordbruksprodukter och livsmedel. De är även de två största exportörerna av dessa produkter. Båda handelsblocken har också en lång historia av en aktiv jordbrukspolitik som påverkat utvecklingen av jordbrukssektorerna över lång tid.

På detta seminarium kommer inledningsvis jordbrukspolitikens historia i EU och USA att beskrivas. I beskrivningen kommer det att bl.a. göras kopplingar till hur jordbrukets och samhällenas struktur påverkar politikens utformning. Den nuvarande amerikanska jordbrukspolitiken har sina rötter i mellankrigstiden medan EU:s gemensamma jordbrukspolitik är tätt sammanflätad med Europaprojektets framväxt efter andra världskriget. EU:s jordbrukspolitik har därutöver rötterna i tidigare nationell jordbrukspolitik.

En annan fråga som har en tydlig koppling till jordbruket och jordbrukspolitiken, och som kommer att diskuteras, är forskningspolitiken.  Forskningen har en stor betydelse för jordbrukets utveckling och vilka jordbrukspolitiska beslut som fattas.

Därefter kommer vi fram till dagens och morgondagens politik i EU respektive USA. Hur kommer i stora drag den kommande politiken att se ut? Hur säkra är vi på att politiken kommer att utformas på just detta sätt? Vilka förändringar i jordbruket och samhället i stort är bakgrunden till att politiken i EU och USA behöver reformeras?

Seminariet kommer att avslutas med en paneldiskussion där åhörarna kommer att ges möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.

 

Program 

Moderator   Alarik Sandrup, Lantmännen Energi

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.35 EU:s jordbrukspolitik från europeisk självförsörjning till multifunktionalitet
Ulf Jonsson, Stockholms universitet
09.55 USA:s jordbrukspolitik under 1900-talet
Gabriel Söderberg, Uppsala universitet
10.15 Kaffe
10.40 Forskningspolitik inom jordbrukssektorn i EU respektive USA
Talare bekräftas senare
11.00 Ett retroperspektiv på Amerikanskt jordbruk och jordbrukspolitik
Karin Bendz, USA:s representation till EU i Bryssel
11.20 EU:s jordbrukspolitik idag och i morgon
Lars Hoelgaard, EU-kommissionen, Bryssel
11.40 EU:s och USA:s jordbrukspolitik – likheter och skillnader
Paneldiskussion
12.25 Avslutning
12.30 Lunch