EU:s ökade fokus på skog

Akademisammankomst

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.

EU:s ökade fokus på skog: Samtal med den nytillträdde chefen för EU:s representation i Sverige om vad detta innebär för skogsnäringen


Under senare år har skogsfrågorna blivit allt mer framträdande inom EU. Antalet initiativ som berör skog blir fler och styrningen över hur skogen används skärps, trots att EU inte har tilldelats någon kompetens inom skog.

Sammankomsten syftar till att höja kunskapen om drivkrafterna bakom EU:s ökande intresse för skog, vad processerna handlar om samt hur den svenska skogssektorn ser på de viktigaste processerna. Aktuella processer som kommer att belysas är Biodiversitetsstrategin, Skogsstrategin, Bioekonomistrategin, Kriterier för hållbart skogsbruk och hållbara investeringar samt Skogens bidrag till klimatmålen.

Christian Danielsson är nytillträdd chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Christian har 28 års erfarenhet från ledande positioner inom EU. Han kommer att berätta om varifrån EU:s ökade fokus på skog kommer och hur det yttrar sig. Utifrån detta förs sedan samtal om hur utvecklingen inom EU påverkar de svenska skogsägarna och den svenska skogsindustrin samt vilka åtgärder näringen kan vidta för att ta vara på möjligheter och bemöta hinder.


Länk till Peter Holmgrens presentation:

som ursprungligen gjordes på detta seminarium: https://www.cepi.org/watch-the-seminar-eu-forest-based-industries-for-a-sustainable-future/ Och kan ses från minut 13.40:
https://www.youtube.com/watch?v=gSwA1eUqGbc&feature=youtu.be

—————————————————————————————————————————

Handlingar till akademisammankomsten:

För ledamöter →


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…