EU:s ökade fokus på skog

Akademisammankomst

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.

EU:s ökade fokus på skog: Samtal med den nytillträdde chefen för EU:s representation i Sverige om vad detta innebär för skogsnäringen


Under senare år har skogsfrågorna blivit allt mer framträdande inom EU. Antalet initiativ som berör skog blir fler och styrningen över hur skogen används skärps, trots att EU inte har tilldelats någon kompetens inom skog.

Sammankomsten syftar till att höja kunskapen om drivkrafterna bakom EU:s ökande intresse för skog, vad processerna handlar om samt hur den svenska skogssektorn ser på de viktigaste processerna. Aktuella processer som kommer att belysas är Biodiversitetsstrategin, Skogsstrategin, Bioekonomistrategin, Kriterier för hållbart skogsbruk och hållbara investeringar samt Skogens bidrag till klimatmålen.

Christian Danielsson är nytillträdd chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Christian har 28 års erfarenhet från ledande positioner inom EU. Han kommer att berätta om varifrån EU:s ökade fokus på skog kommer och hur det yttrar sig. Utifrån detta förs sedan samtal om hur utvecklingen inom EU påverkar de svenska skogsägarna och den svenska skogsindustrin samt vilka åtgärder näringen kan vidta för att ta vara på möjligheter och bemöta hinder.


Länk till Peter Holmgrens presentation:

som ursprungligen gjordes på detta seminarium: https://www.cepi.org/watch-the-seminar-eu-forest-based-industries-for-a-sustainable-future/ Och kan ses från minut 13.40:
https://www.youtube.com/watch?v=gSwA1eUqGbc&feature=youtu.be

—————————————————————————————————————————

Handlingar till akademisammankomsten:

För ledamöter →


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…