Excursion: Polish agriculture

Akademisammankomst

Excursion: Polish agriculture Mer information
Mer information

Academy Fellows only

Polish agriculture – an update on the present state and a glimpse into the future

The agricultural section at KSLA is planning an excursion to Poland in September. The purpose is to learn more about the expansive Polish food production, including its present state, as well as to getting a glimpse of the sector’s future challenges. The excursion will contain a mix of visits to organizations in the food chain such as financing institutes, advisory services, governmental bodies, industry and farms.

The group that travels will have a maximum of 25 participants. First come, first served.

During the trip we will take a joint responsibility for the documentation. Each participant will write a summary report and back in Stockholm we will arrange a seminar where we can share our insights.

The excursion is open to all fellows of the Academy, international as well as Swedish.

Time: Wednesday 18–Friday 20 September 2019, stay over the weekend is optional.

Fee: approx. EUR 300–350. The fee includes two nights in a single bed room. Travel to Gdansk is not included in the fee.

More information in pdf above.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…