Expertworkshop om skoglig bioenergi

Webinar

KSLA organiserar tillsammans med IEA Bioenergy och European Forest Institute en expertworkshop om skoglig bioenergi. Workshopen behandlar bl a en rapport av EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC) som har titeln ”The use of woody biomass for energy production in the EU” och publicerades i slutet av 2020.

Särskilt inbjudna.


Expertworkshop om skoglig bioenergi Mer information
Mer information

Rapporten har tagits fram som stöd för kommissionens pågående arbete med revidering av förnybarhetsdirektivet och har uppmärksammats både i den europeiska och den svenska debatten om skoglig bioenergi.

På workshopen presenterar JRC-författarna själva rapporten med särskilt fokus på de delar som hanterar kolbalanser och klimateffekter. Detta följs av 2–3 kommenterande presentationer och diskussioner som syftar till att identifiera aspekter av skogsbruk och skoglig bioenergi som behöver belysas ytterligare och också att utveckla förslag på framtida aktiviteter inom området. Workshopen kommer inte att webstreamas, men presentationsmaterial kommer ev att göras tillgängligt via organisatörernas respektive hemsidor.

Rapporten ”The use of woody biomass for energy production in the EU”