Expertworkshop om skoglig bioenergi

Webinar

KSLA organiserar tillsammans med IEA Bioenergy och European Forest Institute en expertworkshop om skoglig bioenergi. Workshopen behandlar bl a en rapport av EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC) som har titeln ”The use of woody biomass for energy production in the EU” och publicerades i slutet av 2020.

Särskilt inbjudna.


Expertworkshop om skoglig bioenergi Mer information
Mer information

Rapporten har tagits fram som stöd för kommissionens pågående arbete med revidering av förnybarhetsdirektivet och har uppmärksammats både i den europeiska och den svenska debatten om skoglig bioenergi.

På workshopen presenterar JRC-författarna själva rapporten med särskilt fokus på de delar som hanterar kolbalanser och klimateffekter. Detta följs av 2–3 kommenterande presentationer och diskussioner som syftar till att identifiera aspekter av skogsbruk och skoglig bioenergi som behöver belysas ytterligare och också att utveckla förslag på framtida aktiviteter inom området. Workshopen kommer inte att webstreamas, men presentationsmaterial kommer ev att göras tillgängligt via organisatörernas respektive hemsidor.

Rapporten ”The use of woody biomass for energy production in the EU”


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…