Expertworkshop om skoglig bioenergi

Webinar

KSLA organiserar tillsammans med IEA Bioenergy och European Forest Institute en expertworkshop om skoglig bioenergi. Workshopen behandlar bl a en rapport av EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC) som har titeln ”The use of woody biomass for energy production in the EU” och publicerades i slutet av 2020.

Särskilt inbjudna.


Expertworkshop om skoglig bioenergi Mer information
Mer information

Rapporten har tagits fram som stöd för kommissionens pågående arbete med revidering av förnybarhetsdirektivet och har uppmärksammats både i den europeiska och den svenska debatten om skoglig bioenergi.

På workshopen presenterar JRC-författarna själva rapporten med särskilt fokus på de delar som hanterar kolbalanser och klimateffekter. Detta följs av 2–3 kommenterande presentationer och diskussioner som syftar till att identifiera aspekter av skogsbruk och skoglig bioenergi som behöver belysas ytterligare och också att utveckla förslag på framtida aktiviteter inom området. Workshopen kommer inte att webstreamas, men presentationsmaterial kommer ev att göras tillgängligt via organisatörernas respektive hemsidor.

Rapporten ”The use of woody biomass for energy production in the EU”


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…