Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland

Startar
6 februari, 2019 09:00
Slutar
6 februari, 2019 12:00
Kategori
Arrangör
Mistra Biotech vid SLU & KSLA
Plats
KSLA
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Google kartor

Kan ett ogräs bidra till en fossilfri transportsektor? Hur kan vi minska vårt beroende av import av olja och fodersoja? Går det att gynna både ekosystem och en levande norrländsk landsbygd?

I ett unikt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet är forskare på väg att förvandla ogräset fältkrassing till en produktiv oljegröda. Oljan lämpar sig för tillverkning av HVO-diesel och fältkrassingen går att odla längre norrut än någon annan oljeväxt. Som bonus minskar den näringsläckage, binder in kol i marken och efter att oljan utvunnits finns en proteinrik rest kvar som högvärdigt djurfoder.

Mistra Biotech vid SLU och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett halvdagsseminarium i Stockholm med presentationer av:

  • Peter Sylwan – Vetenskapsjournalist, ledamot i KSLA
  • Urban Emanuelsson – Professor, Centrum för biologisk mångfald, SLU
  • Magnus Edin – Verkställande direktör, Sunpine
  • Hulda Wirsén – Rådgivare, Hushållningssällskapet Norrb.-Västerbotten
  • Sten Stymne – Professor emeritus i växtförädling
  • Forskare inom fältkrassingprojektet

För mer information och program se ovanstående PDF-program.

 

 

iCal Import + Google Calendar