Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet

Webinar

KSLA diskuterar ”Farm to Fork”-strategin, om EU:s Jord-till-Bord-strategi, vid ett webbinarium i januari. Hur kopplar strategin ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU och på vilket sätt kommer detta att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?


Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet Mer information

Webbinariet kommer att ge kunskap och insikter om

  • EU:s Jord till Bord strategi
  • Hur strategin kopplar ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU?
  • På vilket sätt detta kommer att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?
  • Om utgångspunkterna i strategin är ett bra sätt att arbeta mot en ökad hållbarhet eller om det finns alternativa vägar?

Webbinariet arrangeras av KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…