Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet

Webinar

KSLA diskuterar ”Farm to Fork”-strategin, om EU:s Jord-till-Bord-strategi, vid ett webbinarium i januari. Hur kopplar strategin ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU och på vilket sätt kommer detta att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?


Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet Mer information

Webbinariet kommer att ge kunskap och insikter om

  • EU:s Jord till Bord strategi
  • Hur strategin kopplar ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU?
  • På vilket sätt detta kommer att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?
  • Om utgångspunkterna i strategin är ett bra sätt att arbeta mot en ökad hållbarhet eller om det finns alternativa vägar?

Webbinariet arrangeras av KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…