Farsoter i Sverige

Seminarium

Farsoter i Sverige

Hur historien påverkar vår samtid

Pest, mjältbrand och boskapspest är tre mycket smittsamma och dödliga infektionssjukdomar. Pest och mjältbrand är zoonoser och sprids från djur till människa. Boskapspest, som är en renodlad djursjukdom, ledde till svält och fattigdom genom att djuren dog.

De har alla en lång och händelserik historia i såväl Sverige som övriga världen. Dödstalen för djur och människor har varit enorma. När pesten härjade i Europa under medeltiden minskade befolkningen med runt en tredjedel. Pestvågornas framfart i Sverige under samma tid visar på liknande siffror. Boskapspestens framfart i Europa under 1700- och 1800-talen ledde till döden för 200 miljoner djur; bara i Sverige dog drygt 350 000. Mjältbrand har förekommit i små och stora utbrott i hela världen, alltifrån biblisk tid till våra dagar. Sjukdomen härjade särskilt våldsamt i Sverige under 1700- och 1800-talen och orsakade då tusentals djurs och ett ovisst antal människors sjukdom och död. Sommaren 2016 inträffade ett utbrott i Östergötland med möjliga historiska kopplingar till gamla nedgrävda djurkadaver.

Vad i människans historiska markanvändning, djurhållning och agrara leverne har bidragit till sjukdomsspridning, mellan djur och från djur till människa? Vilka lärdomar finns att dra från historien och de källor som finns om gamla utbrott? Hur är förutsättningarna för liknande sjukdomsutbrott och smittspridningsförlopp idag? Detta är seminariets huvudsakliga frågor. Fokus ligger på svenska förhållanden och erfarenheter, men utblickar görs också mot andra länder och världsdelar.

Mer information och program i pdf:n ovan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…