Faunarestaurering – Möjligheter inom bevarande och förvaltning.

Konferens

Faunarestaurering – Möjligheter inom bevarande och förvaltning. Mer information

Många av de arter som vi idag söker bevara är kopplade till det av människan brukade landskapet. Detta landskap har dock framvuxit under de ca 10 000 år  som jord‐ och skogsbruket funnits som företeelse och alltså inget som dessa arter ursprungligen anpass‐at sig till. I stället har många idag skyddsvärda arter utvecklats under förutsättningar som formats av andra arter än oss människor.

De arter som kanske först dyker upp i tanken som ”landskapspåverkare” är klövdjuren och deras påverkan på skog och mark genom sitt bete. Även bävern påverkar landskapet genom sitt dammbyggande, och gäss i stora antal kan lokalt påverka landskapet genom bete. Många av dessa arter har, av olika orsaker, trängts undan av människan. Exempelvis var Sverige nästan tömt på hjortdjur under det tidigare 1800‐talet, vildsvinet och bävern var utrotade, och många av gässen hårt trängda. Många djur försvann helt, exempelvis visent, uroxe och tarpan.

Med denna konferens vill vi sätta fokus på hur vi genom att återskapa ekosystem där betande megafauna skapar förutsättningar för hotade arter kan säkra ett långsiktigt bevarande av det brukade landskapets mångfald. Några aspekter som kommer att tas upp är vilken betydelse en sådan faunarestaurering har för biologisk och kulturell mångfald i landskapet samt för det långsiktiga och hållbara nyttjandet av naturresurserna. Målet är alltså att lyfta hur artintroduktioner kan användas som ett redskap inom naturvårdsbiologin samt hur effekterna av sådana introduktioner kan utvärderas.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…