Fisk, gift och hälsa

Seminarium

 Se filminspelningen här!

Läs rapporten Fisk, gift och hälsa (KSLAT 3-2014) här!

 

Fisk, gift och hälsa

Vi nås av motstridiga rapporter. Ibland sägs det att fisk är hälsosam mat, medan andra säger att gift i fisk gör den ohälsosam. I media ges larmrapporter om miljögifter i Östersjön stort utrymme, samtidigt som halterna av de värsta gifterna minskat påtagligt. Trots dessa minskade halter råds vi ändå vara återhållsamma med konsumtionen av Östersjöfisk. Hur går detta pussel ihop?

Detta kommer att diskuteras på KSLA-seminariet ”Fisk, gift och hälsa” den 13 november. Vid seminariet medverkar statssekreteraren Magnus Kindbom från landsbygdsdepartementet, samt forskare från såväl universitet som myndigheter. Presentationerna kommer att visa hur miljögiftsituationen i Östersjön utvecklats, hur vår hälsa kan förbättras av att vi äter fisk, vilka hälsorisker som finns och hur kostråden tagits fram.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-fil


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…