Fisk, gift och hälsa

Startar
13 november, 2013 09:00
Slutar
13 november, 2013 15:30
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

 Se filminspelningen här!

Läs rapporten Fisk, gift och hälsa (KSLAT 3-2014) här!

 

Fisk, gift och hälsa

Vi nås av motstridiga rapporter. Ibland sägs det att fisk är hälsosam mat, medan andra säger att gift i fisk gör den ohälsosam. I media ges larmrapporter om miljögifter i Östersjön stort utrymme, samtidigt som halterna av de värsta gifterna minskat påtagligt. Trots dessa minskade halter råds vi ändå vara återhållsamma med konsumtionen av Östersjöfisk. Hur går detta pussel ihop?

Detta kommer att diskuteras på KSLA-seminariet ”Fisk, gift och hälsa” den 13 november. Vid seminariet medverkar statssekreteraren Magnus Kindbom från landsbygdsdepartementet, samt forskare från såväl universitet som myndigheter. Presentationerna kommer att visa hur miljögiftsituationen i Östersjön utvecklats, hur vår hälsa kan förbättras av att vi äter fisk, vilka hälsorisker som finns och hur kostråden tagits fram.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-fil

iCal Import + Google Calendar