Fisk, gift och hälsa

Seminarium

 Se filminspelningen här!

Läs rapporten Fisk, gift och hälsa (KSLAT 3-2014) här!

 

Fisk, gift och hälsa

Vi nås av motstridiga rapporter. Ibland sägs det att fisk är hälsosam mat, medan andra säger att gift i fisk gör den ohälsosam. I media ges larmrapporter om miljögifter i Östersjön stort utrymme, samtidigt som halterna av de värsta gifterna minskat påtagligt. Trots dessa minskade halter råds vi ändå vara återhållsamma med konsumtionen av Östersjöfisk. Hur går detta pussel ihop?

Detta kommer att diskuteras på KSLA-seminariet ”Fisk, gift och hälsa” den 13 november. Vid seminariet medverkar statssekreteraren Magnus Kindbom från landsbygdsdepartementet, samt forskare från såväl universitet som myndigheter. Presentationerna kommer att visa hur miljögiftsituationen i Östersjön utvecklats, hur vår hälsa kan förbättras av att vi äter fisk, vilka hälsorisker som finns och hur kostråden tagits fram.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-fil


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…