För miljön i tiden

Föreställning

För miljön i tiden Mer information
Mer information

Kung Carl XVI Gustaf firar i år 40 år som regent. Det uppmärksammas med en annorlunda föreställning på Dramaten den 23 november.

För miljön i tiden

Skådespelare, experter och makthavare i en öppen dialog om vår framtid

Se inspelning av föreställningen:
Kunskapskanalen torsdag 19 december kl 16.00!

For-miljon-ann

Föreställningen tar sin utgångspunkt i Kungens intresse och engagemang i natur- och miljöfrågor. Det blir en tidsresa genom fyrtio år – från ett yrvaket uppvaknande på 1970-talet till dagens globala klimatkonferenser. Ett möte mellan konst och vetenskap där samtal, skådespel och musikinslag varvas med filmklipp från TV-arkiven. Och där vi hela tiden har blicken framåt.

Föreställningen sker i närvaro av Kungaparet.

Medverkande

 • Birgitta Dahl, f d miljö- och energiminister
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood
 • Klas Eklund, ekonom och författare
 • Elisabeth Gauffin, lantbrukare och ordförande i KRAV
 • Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna
 • Sofia Jannok, svensk-samisk artist och sångerska
 • Caroline Jonsson, student, aktiv i PUSH-nätverket
 • Mattias Klum, fotograf och filmare
 • Isabella Lövin, författare och EU-parlamentariker
 • Åke Persson, miljösamordnare, Borlänge
 • Johan Rockström, professor, Stockholm Resilience Centre
 • Anders Wijkman, debattör och författare

Konferencierer

 • Lena Endre, skådespelare Dramaten
 • Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute

→ Mer information och biljetter

 

För miljön i tiden är ett samarbete mellan Dramaten, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm Environment Institute, Stockholm International Water Institute, Stockholm Resilience Centre, Världsnaturfonden WWF med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…