Forest Raw Materials from a Customer Perspective

Seminarium

Forest Raw Materials from a Customer Perspective Mer information

Forest Raw Materials from a Customer Perspective

Forest industry products are constantly evolving. Market demands, along with research and development, impel brand new products and new features to existing products such as paper, packaging and sawn timber.

In order to assess the customer perspective and market demands, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) and The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) have invited existing and potential forest industry customers to a discussion on the use of forest raw materials in different products of their making. What is the customer view on:

  • the use of forest raw material in comparison to other materials,
  • demands on product features and functions when choosing the raw material,
  • what it takes to substitute other raw materials with forest raw material,
  • the potential and capacity to increase the use of forest raw material, and
  • Swedish forest raw material compared to forest raw material from other parts of the world?

More information and programme in pdf above.


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…