Forestry in the new development frameworks

Seminarium

Forestry in the new development frameworks Mer information
Mer information

 → Watch film recording here!

Forestry in the new development frameworks

CIFOR’s Strategy 2016–2025

Millions of hectares of tropical forests have been converted to agriculture, degraded landscapes amount to nearly 2 billion hectares, and inequality has grown in countries around the world. Yet, there is reason to be optimistic: forest expansion and restoration are gaining ground, the rate of deforestation is slowing, and awareness of the importance of forests is spreading among governments, corporations and the global public

In 2015, key developments such as the United Nation’s 17 Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement formed the basis of a new global development framework, at the forefront of which is forestry and landscapes. The Center for International Forestry Research (CIFOR) has developed a new strategy 2016–2025 which builds explicitly on this new framework, defining the ways in which CIFOR’s forestry research, capacity development and engagement will provide opportunities to the emerging development agenda.

At this joint-seminar CIFOR’s new strategy will be presented followed by a presentation of how the new development frameworks are addressed in Sweden.

A key proposition in CIFOR’s new strategy is that forestry contributes significantly to each of the Sustainable Development Goals as well as to our efforts in dealing with climate change. Further, CIFOR suggest that forestry should be approached through integrated landscape approaches that bridge across traditional sectors. Defining forestry in this way may open up for interesting opportunities to broaden and enhance benefits on all levels. The CIFOR Strategy 2016–2025 is available here.

The seminar will be held in Swedish.

For more information and program, please read PDF-invitation above.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…