Forests, Bioenergy and the Global Climate

Seminarium

Forests, Bioenergy and the Global Climate Mer information

Watch film recordings:
Part one
Part two

Forests, Bioenergy and the Global Climate

There is a wide consensus in the scientific community that energy systems, which rely on fossil fuels, are unsustainable. Wood-based solutions have been proposed as an alternative and gained wide support. However, disagreement exists among experts as to whether contemporary forest management as a source of wood-based alternatives is indeed sustainable. In February 2016 the journal Science published a paper stating that “Europe’s managed forests contribute to warming”, followed by a letter from eminent scientists to ten US senators in which they question the carbon neutrality of forest bioenergy. These publications contradict earlier views that are widely published in scientific literature and cited in, for example, the assessments of the Inter-Governmental Panel of Climate Change (IPCC).

In Europe, forest based biomass used to be generally viewed as sustainable, carbon neutral, and a solution to on-going climate change. The aforementioned recent publications suggest that the role of forestry in climate mitigation is much more limited than stated earlier. Given the importance of woody biomass in the energy production of Sweden and Finland, the new research received much public attention. How can this dispute be understood? Can the dispute be settled or do we need to adopt a new approach and strategy to forest management especially in light of the Paris Climate Agreement?

 

For more information and program, please read PDF-invitation above.

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…