Företagande på landsbygden – kunskapsläge och politiska åtgärder för landsbygdsföretagens utveckling

Rundabordsmöte

Företagande på landsbygden – kunskapsläge och politiska åtgärder för landsbygdsföretagens utveckling Mer information
Mer information

 Rundabordssamtal, endast  för särskilt inbjudna:

Företagande på landsbygden – kunskapsläge och politiska åtgärder för landsbygdsföretagens utveckling

  • Är nyföretagande så viktigt för kommuners och bygders utveckling som det påstås?
  • Hur utvecklas landsbygdsföretagandet jämfört med företagandet i städer och tätorter?
  • Hur ser landsbygdsföretagens branschsammansättning ut – och hur skiljer den sig från städernas?
  • Vilka branscher dominerar nyföretagandet på landsbygden respektive städer?
  • Vilka företag är det som läggs ner på landsbygden?
  • Hur effektiv är den nuvarande landsbygdspolitiken i att skapa nya företag på landsbygden?
  • Kan politiken för landsbygdsföretagande utvecklas?

Frågorna är många men var finns svaren? KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling har de senaste åren ägnat stor uppmärksamhet åt nyföretagande och annat entreprenörskap som en nyckel till utveckling av landsbygden. Hösten 2013 planeras en större konferens om entreprenörskap på landsbygden, med syfte att, mot bakgrund av forskningsläget och allmänna utvecklingstendenser, diskutera erfarenheter och effekter av nuvarande landsbygdspolitik samt bidra med underlag för en kraftfullare och mer samordnad landsbygdspolitik. Konferensen avser att samla intresseorganisationer, politiska aktörer, företagarorganisationer och myndigheter.

Som ett första steg i förberedandet av denna konferens inbjuder vi härmed representanter för ett begränsat antal organisationer och myndigheter till ett rundabordssamtal kring ovannämnda frågor. På mötet kommer resultat från pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt om landsbygdsföretagande att presenteras. Syftet med mötet är tvåfaldigt: att identifiera kunskapsluckor, dvs. vad det behöver forskas mer om vad gäller landsbygdsföretagande, samt att diskutera inriktningen för den planerade konferensen om politik för landsbygdsföretagande hösten 2013.

För mer information, kontakta Eva Ronquist, 08- 54 54 77 06 eller eva.ronquist@ksla.se.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…