Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling

Rundabordsmöte

Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling Mer information
Mer information

Rundabordssamtal, endast för särskilt inbjudna:

Bäst på användning av förnybar energi men sämst på industriutveckling

Utgångspunkten för samtalet är paradoxen att Sverige troligtvis är världsledande när det gäller användning av förnybar energi men att vi i mycket begränsad utsträckning utvecklar och exporterar energirelaterad teknik. Istället importerar vi merparten av den utrustning som behövs för att Sverige ska kunna producera förnybar energi. Många andra länder har, utan att komma lika långt i energiomställningen som Sverige, lyckats bygga upp en betydande tillverkningsindustri för hemmamarknad och export.

Samtalet skall reflektera över denna paradox och ge uppslag till hur vi effektivare skall ta tillvara innovations- och industripotentialen från allt det vi gör i det svenska energisystemet. Detta är en högaktuell fråga inför riksdagen behandlingen av regeringens innovationsstrategi.

KSLA samlar ett 20-tal särskilt inbjudna personer från forskarsamhället, näringslivsorganisationer, energiföretag, myndigheter och politiken till detta rundabordssamtal.

Mer info: Akademijägmästare Birgitta Naumburg, tel 08-54 54 77 07.