Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling

Rundabordsmöte

Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling Mer information
Mer information

Rundabordssamtal, endast för särskilt inbjudna:

Bäst på användning av förnybar energi men sämst på industriutveckling

Utgångspunkten för samtalet är paradoxen att Sverige troligtvis är världsledande när det gäller användning av förnybar energi men att vi i mycket begränsad utsträckning utvecklar och exporterar energirelaterad teknik. Istället importerar vi merparten av den utrustning som behövs för att Sverige ska kunna producera förnybar energi. Många andra länder har, utan att komma lika långt i energiomställningen som Sverige, lyckats bygga upp en betydande tillverkningsindustri för hemmamarknad och export.

Samtalet skall reflektera över denna paradox och ge uppslag till hur vi effektivare skall ta tillvara innovations- och industripotentialen från allt det vi gör i det svenska energisystemet. Detta är en högaktuell fråga inför riksdagen behandlingen av regeringens innovationsstrategi.

KSLA samlar ett 20-tal särskilt inbjudna personer från forskarsamhället, näringslivsorganisationer, energiföretag, myndigheter och politiken till detta rundabordssamtal.

Mer info: Akademijägmästare Birgitta Naumburg, tel 08-54 54 77 07.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…