Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling

Rundabordsmöte

Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling Mer information
Mer information

Rundabordssamtal, endast för särskilt inbjudna:

Bäst på användning av förnybar energi men sämst på industriutveckling

Utgångspunkten för samtalet är paradoxen att Sverige troligtvis är världsledande när det gäller användning av förnybar energi men att vi i mycket begränsad utsträckning utvecklar och exporterar energirelaterad teknik. Istället importerar vi merparten av den utrustning som behövs för att Sverige ska kunna producera förnybar energi. Många andra länder har, utan att komma lika långt i energiomställningen som Sverige, lyckats bygga upp en betydande tillverkningsindustri för hemmamarknad och export.

Samtalet skall reflektera över denna paradox och ge uppslag till hur vi effektivare skall ta tillvara innovations- och industripotentialen från allt det vi gör i det svenska energisystemet. Detta är en högaktuell fråga inför riksdagen behandlingen av regeringens innovationsstrategi.

KSLA samlar ett 20-tal särskilt inbjudna personer från forskarsamhället, näringslivsorganisationer, energiföretag, myndigheter och politiken till detta rundabordssamtal.

Mer info: Akademijägmästare Birgitta Naumburg, tel 08-54 54 77 07.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…