Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling

Rundabordsmöte

Bäst på användning av förnybar energi – sämst på industriutveckling Mer information
Mer information

Rundabordssamtal, endast för särskilt inbjudna:

Bäst på användning av förnybar energi men sämst på industriutveckling

Utgångspunkten för samtalet är paradoxen att Sverige troligtvis är världsledande när det gäller användning av förnybar energi men att vi i mycket begränsad utsträckning utvecklar och exporterar energirelaterad teknik. Istället importerar vi merparten av den utrustning som behövs för att Sverige ska kunna producera förnybar energi. Många andra länder har, utan att komma lika långt i energiomställningen som Sverige, lyckats bygga upp en betydande tillverkningsindustri för hemmamarknad och export.

Samtalet skall reflektera över denna paradox och ge uppslag till hur vi effektivare skall ta tillvara innovations- och industripotentialen från allt det vi gör i det svenska energisystemet. Detta är en högaktuell fråga inför riksdagen behandlingen av regeringens innovationsstrategi.

KSLA samlar ett 20-tal särskilt inbjudna personer från forskarsamhället, näringslivsorganisationer, energiföretag, myndigheter och politiken till detta rundabordssamtal.

Mer info: Akademijägmästare Birgitta Naumburg, tel 08-54 54 77 07.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…