Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

Boksamtal

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution Mer information
Mer information

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

 

KSLA: s energikommitté presenterar ”Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution”, den senaste publikationen i KSLA:s tidskriftsserie. Det är föga känt att 50 % av Sveriges energi-användning är baserad på förnybar energi. Sverige har med andra ord lyckats att successivt bli av med ett stort oljeberoende, som i mitten av sjuttiotalet var ca 80 %. Frågan är varför detta inte uppmärksammas.

 

Kommittén valde att låta Kjell Andersson, Svebio, att dokumentera utvecklingen. Det är onekligen en intressant resa som beskrivs, och trots stundtals starkt motstånd har ett antal aktörer och entreprenörer successivt baxat den förnybara energin framåt, mycket tack vare framåtsyftande riksdagsbeslut, koldioxidskatt och elcertifikat.

 

Vill och kan Sverige fortsätta framåt och nå 100 % förnybar energi? Kommittén anordnar en diskussion i anslutning till att Kjell Andersson sammanfattar skriften. Vi har i dagsläget försäkrat oss om en panel som troligen kommer att ge lite olika bilder om tilltron till detta mål.

 

Vi räknar med en intressant eftermiddag, som rundas av med mingel med enklare förtäring.

 

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…