Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

Boksamtal

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution Mer information
Mer information

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

 

KSLA: s energikommitté presenterar ”Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution”, den senaste publikationen i KSLA:s tidskriftsserie. Det är föga känt att 50 % av Sveriges energi-användning är baserad på förnybar energi. Sverige har med andra ord lyckats att successivt bli av med ett stort oljeberoende, som i mitten av sjuttiotalet var ca 80 %. Frågan är varför detta inte uppmärksammas.

 

Kommittén valde att låta Kjell Andersson, Svebio, att dokumentera utvecklingen. Det är onekligen en intressant resa som beskrivs, och trots stundtals starkt motstånd har ett antal aktörer och entreprenörer successivt baxat den förnybara energin framåt, mycket tack vare framåtsyftande riksdagsbeslut, koldioxidskatt och elcertifikat.

 

Vill och kan Sverige fortsätta framåt och nå 100 % förnybar energi? Kommittén anordnar en diskussion i anslutning till att Kjell Andersson sammanfattar skriften. Vi har i dagsläget försäkrat oss om en panel som troligen kommer att ge lite olika bilder om tilltron till detta mål.

 

Vi räknar med en intressant eftermiddag, som rundas av med mingel med enklare förtäring.

 

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.