Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

Boksamtal

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution Mer information
Mer information

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

 

KSLA: s energikommitté presenterar ”Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution”, den senaste publikationen i KSLA:s tidskriftsserie. Det är föga känt att 50 % av Sveriges energi-användning är baserad på förnybar energi. Sverige har med andra ord lyckats att successivt bli av med ett stort oljeberoende, som i mitten av sjuttiotalet var ca 80 %. Frågan är varför detta inte uppmärksammas.

 

Kommittén valde att låta Kjell Andersson, Svebio, att dokumentera utvecklingen. Det är onekligen en intressant resa som beskrivs, och trots stundtals starkt motstånd har ett antal aktörer och entreprenörer successivt baxat den förnybara energin framåt, mycket tack vare framåtsyftande riksdagsbeslut, koldioxidskatt och elcertifikat.

 

Vill och kan Sverige fortsätta framåt och nå 100 % förnybar energi? Kommittén anordnar en diskussion i anslutning till att Kjell Andersson sammanfattar skriften. Vi har i dagsläget försäkrat oss om en panel som troligen kommer att ge lite olika bilder om tilltron till detta mål.

 

Vi räknar med en intressant eftermiddag, som rundas av med mingel med enklare förtäring.

 

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…