Förnyelse i EU:s fiskeripolitik – minimerade bifångster och förbud mot utkast

Seminarium

Förnyelse i EU:s fiskeripolitik – minimerade bifångster och förbud mot utkast Mer information
Mer information

Seminariet sändes on-line – klicka här för att se videon!

Före seminariet hölls en presskonferens då de tre deltagande fiskeriministrarna undertecknade ett dokument med innebörden att utkast av fisk ska vara förbjudet i Skagerack från och med den 1 januari år 2013. Läs referatet om detta.

Ett av de största missförhållandena inom den gemensamma fiskeripolitiken är att stora mängder oönskad fisk fångas, sorteras ut och kastas överbord. De flesta fiskar överlever inte denna behandling. Såväl fiskare som allmänhet vänder sig emot att detta sker samtidigt som många av bestånden inom EU är överfiskade. Hanteringen har utstått omfattande kritik, men regelverket ligger fast tills europeisk lagstiftning ändras. Norge har istället arbetat aktivt med ett förbud mot utkast och krävt att all fångst som tas upp landas. Fördelen med detta att man verkligen vet vad som tas upp ur havet av varje båt och att det därmed går att få en bättre helhetsbild inför beståndsuppskattningarna.

Utkast är ett mindre problem i Östersjön som rymmer färre arter, men i Nordsjön är problemet omfattande eftersom man där bedriver blandfiske. Globalt uppskattas utkastet till 20 miljoner ton fisk årligen. Detta är ett stort resursslöseri som försvårar långsiktig förvaltning av havets resurser.

I lagförslaget om en ny europeisk fiskeripolitik tar EU-kommissionen tydlig ställning för att all fångst av vissa bestånd som tas ombord ska föras iland. En majoritet av EU-länderna måste stödja kommissionens förslag för att det skall antas under 2012 och komma att gälla från 2013. Vid detta seminarium gläds vi åt att bjuda in beslutsfattare och praktiker både från Norge och EU för att ta del av deras ambitioner och erfarenheter och spegla det med hjälp av svenska aktörer.

Seminariet syftar till att:
– belysa Kommissionens ståndpunkt och arbete för att erhålla brett stöd för utkastförbud
– ta del av den svenska regeringens hållning i denna fråga
– få klarhet i hur utkastproblematiken ska lösas i Östersjön och Nordsjön
– få klarhet i svenska aktörers och parlamentarikers inställning till ett förbud mot utkast

Observera att seminariet hålls växelvis på svenska/norska och engelska utan översättning!

Moderatorer:
Katarina Veem, programdirektör Siwi och ledamot av KSLA

Fredrik Arrhenius, kansliråd Landsbygdsdepartementet samt adjungerad ledamot Kungsfenan

Program

12.30
Registrering

13.00
Välkomna – inledning
Arrangörer och moderatorer

13.10
Discards in the European Union – the way forward
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs & Fisheries.

13.40
Sveriges syn på utkast
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister, Sverige

14.00
Hvordan forebygge og forhindre utkast av fisk? Norske erfaringer fra 25 år med utkastforbud
Lisbeth Berg-Hansen, Fiskeri- og kystminister, Norge

14.20
Panelsamtal med ministrar och kommissionär samt frågor från publiken

14.45
Om utkast i Östersjön
Ewa Milewska, vice ordförande Baltic Sea Regional Advisory Council, BSRAC

15.00
Om utkast i Nordsjön
Niels Wichmann, Ordförande, North Sea Regional Advisory Council, NSRAC

15.15
Erfarenhet från tillämpning av utkastförbud
Yngve Kristiansen, Kommendörkapten, Skvadronsjef i Kystvaktsskvadron Sør

15.30
Kaffe

16.00
Yrkesfiskarna om utkast och utvecklingen av selektiva redskap
Peter Olsson, Smögen och Tore Johnsson, Borgholm

16.10
Fish Fight
Film av Hugh Fearneley-Whittingstall

16.15
Svenska kockar om utkast
Leif Mannerström och Mathias Dahlgren

16.25
Svenska aktörer om utkast – paneldiskussion
 Pyry Niemi(s), Lars Tysklind (fp), Åsa Romson (mp), Staffan Danielsson (c), Irene Oskarsson (kd), Jonas Sjöstedt (v), Bengt-Anders Johansson (m), Leif Mannerström och Mathias Dahlgren och Henrik Svenberg, ordförande SFR

17.00
Slutsatser och rekommendationer grundade på diskussioner och föredrag

17.15
Mingel med tilltugg

 

För hotellreservation ring 08 555 627 00 eller läs på www.elite.se eller skicka e-post till reservation.edenpark@elite.se. Ange bokningsreferens KUNGSFENAN

 

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…