Stöd till forskning inom hållbart vattenbruk

Utlysning

Stöd till doktorand eller post-dok för forskning inom hållbart vattenbruk.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.


Stöd till forskning inom hållbart vattenbruk Mer information

Syftet med utlysningen är att ge möjligheter till att finna nya former att utveckla ett långsiktigt ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt hållbart vattenbruk. Forskningen kan omfatta både vatten och landbaserade system, och alla typer av vattenlevande djur och växter som kan bidra till att förse befolkningen med råvaror till hälsosam föda. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorander eller post-docs, samt utlandsresor och forskningssamarbeten inom området.

Följande områden är prioriterade utan inbördes ordning:

 • Avelsprogram för fisk.
 • Fiskhälsa och välfärd.
 • Hållbara system för odling av vattenlevande organismer.
 • Foderutveckling, klimatsmarta foder som inte konkurrerar med mat till människor.
 • Teknikutveckling för att skapa vattenbrukssystem. Samarbeten med Norge och andra länder som leder utvecklingen inom området.
 • Utveckling av vattenbrukssystem kopplade till vattenreningstekniker.
 • Socioekonomisk forskning på utvecklingen av ett hållbart vattenbruk.

Kriterier vid bedömning av ansökningar:

 • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas inte medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Mer information kommer.

Reservation för ändringar.