Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion

Workshop

Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion

I delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2014:38) konstateras att forskning, innovation och utbildning utgör grunden för ökad produktivitet, tillväxt och utveckling men också för förmågan att kunna möta samhällsutmaningar i framtiden. Forskning och Innovation har därför valts som ett av fem fokusområden i det fortsatta utredningsarbetet.

KSLA:s forskningspolitiska kommitté, i samarbete med Konkurrenskraftsutredningen, genomför denna höst tre workshops där denna är den andra. Den tredje planerade workshopen genomförs på eftermiddagen den 4 december, boka gärna in detta datum redan nu.

Forskningspolitiska kommittén har ansvarat för att ta fram en rapport till Konkurrenskraftsutredningen: Framtidsområden för lantbruksforskning – en intervjustudie. Syftet med denna workshop är att med utgångspunkt i denna rapport samt utifrån uppsamlade synpunkter från förra workshopen, diskutera åtgärder inom forskning, innovation och högre utbildningar för att kunna uppnå en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. Diskussionen kommer att syfta i HUR vi ska uppnå ett önskat läge och rapporten liksom konkreta frågor kommer skickas i förväg till anmälda deltagare.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.